Forsiden < Emneknagg (Høringsuttalelse)

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse – forsøkshjemmel i regelverket for døvemenigheter og døvepresttjenesten

Les mer

Høringsuttalelse: Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2029

Les mer

Høringsuttalelse: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Les mer

Høringssvar: Veien til vigslet tjeneste (Bispemøtet)

Les mer

Høringsuttalelse: Valgregler for menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Les mer

Høringsuttalelse: Ordning for utpeking av biskoper

Les mer

Høringssvar – NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Les mer

Høringssvar – Opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke

Les mer

Høringssvar: Det livssynsåpne samfunn – NOU 2013:1

Les mer

Høring: Regler om Kirkelig utdanningssenter i nord

Les mer