Høring: Elektronisk inn- og utmelding av Den norske kirke

 

Presteforeningens representantskap avgav 9. mars høringsuttalelse om Elektronisk innmelding i og utmelding av Den norske kirke.

Dokumenter

Dokument Høringsuttalelse elektronisk inn- og utmelding av Den norske kirke