Foto: Kristianne Marøy

Høringssvar – NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet, avgitt av Presteforeningens sentralstyre 24.-15.1.2017.