Høring: Regler om Kirkelig utdanningssenter i nord

Presteforeningen har uttalt seg følgende om Regler for Kirkelig utdanningssenter i nord.