Prest som forkynner

Foto: Kristianne Marøy

Høringsuttalelse – forsøkshjemmel i regelverket for døvemenigheter og døvepresttjenesten

Presteforeningens sentralstyre avga høringsuttalelse i november 2018 om Kirkerådets forslag til forsøkshjemmel i regelverket for døvemenigheter og døvepresttjenesten. Høringsuttalelsen er tilgjengelig fra lenken nedenfor.