Forsiden < Høringsuttalelse – forsøkshjemmel i regelverket for døvemenigheter og døvepresttjenesten

Høringsuttalelse – forsøkshjemmel i regelverket for døvemenigheter og døvepresttjenesten

Foto: Kristianne Marøy

Presteforeningens sentralstyre avga høringsuttalelse i november om Kirkerådets forslag til forsøkshjemmel i regelverket for døvemenigheter og døvepresttjenesten. Høringsuttalelsen er tilgjengelig fra lenken nedenfor.