Høringssvar: Det livssynsåpne samfunn – NOU 2013:1

Høringsuttalelsen ble avgitt 30.august 2013.

Dokumenter

Høringsuttalelse: Det livssynsåpne samfunn - NOU 2013:1 Høringsuttalelse fra Presteforeningen