Høringssvar – Opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke

Presteforeningens sentralstyre har uttalt seg om Samisk kirkeråds høringsdokument om Opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke. Uttalelsen ble vedtatt på Sentralstyrets møte i Trondheim 24.-25. januar 2017.