Høringssvar: Veien til vigslet tjeneste (Bispemøtet)

Les mer

Høringsuttalelse: Valgregler for menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Les mer

Høringsuttalelse: Ordning for utpeking av biskoper

Les mer

Høringssvar – NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Les mer