Ny hovedavtale i Spekter 2018-2021

Les mer

Hovedavtalen i KA med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet) er prolongert ut 2018

Les mer

Ny særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Les mer

Ny særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Les mer

Særavtale om gjennomsnittsberegnet arbeidstid og avspasering (for prester i rettssubjektet Den norske kirke)

Les mer

Forslag til ny helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn – høring

Les mer

Særavtale om avspasering for arbeidstakere som omfattes av lederavtalen

Les mer

Rekreasjonsuker ved Institutt for sjelesorg

Les mer

Presteforeningen støtter Norsk Sykepleierforbunds streik i Kreftforeningen

Les mer

Nettverkssamling for kvinnelige tillitsvalgte 1.-2. november 2017

Les mer