Forsiden < Emneknagg (Religion og samfunn)

Religion og samfunn

Konferansestipend vår 2019

Les mer

Hvem eier Jerusalem? Åpent seminar 21. mars

Les mer

Godt nytt bokår 2019: Fem bøker som preget folket

Les mer

Kurs og konferanser våren 2019

Les mer

Konferanserapport: Når kirke lykkes. UKT-konferansen 2018

Les mer

Konferanserapport: Liturgisk pilegrimsreise – Leitourgia 2018 i Tønsberg

Les mer

«Når meningskrisen rammer», Religionspsykologisk seminar 25.oktober 2018

Les mer

KIFO 25 år – Presteforeningen gratulerer

Les mer

Konferanserapport: Religion, spiritualitet og mental helse

Les mer

Bokomtale: Global kristendom

Les mer