Kirken i møte med flyktninger fra Ukraina? Webinarer og ressurser

Det er utviklet en rekke ressurser med tanke på Den norske kirkes og andre tros- og livssynssamfunns møte med flyktninger fra Ukraina. Framover blir det også avholdt flere webinarer om tematikken.

21. april holder Kirkerådet et webinar om Ortodoks påskefeiring, spiritualitet og splittelse.

Kirkerådets seksjon for diakoni og samfunn har laget en ressursside med tips og ideer i Ressursbanken. Kirken i møte med krigen i Ukraina – Ressursbanken, Den norske kirke.

KA har laget en side om hvordan kirkelig sektor kan bidra til integreringen: Slik kan kirkelig sektor bidra til integreringen.

Her finner du opptak av webinaret som ble arrangert om Ukraina den 4. april i samarbeid mellom KA, Norges kristne råd, Kirkerådet og KFUK-KFUM, med tittelen Ukraina: Hva kan trossamfunn og organisasjoner bidra med? Del 1.

19. mai blir det et oppfølgingswebinar, Ukraina: Hva kan trossamfunn og organisasjoner bidra med? Del 2, i regi av blant annet Kirkerådet.

Norges kristne råd har også en ressursside for fellesskap og støtte til flyktninger fra Ukraina. Ukraina | Norges Kristne Råd (norgeskristnerad.no).

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har laget en oversikt med kontaktinformasjon til tros- og livssynssamfunn i Norge på ukrainsk og russisk. Kontaktinformasjon til tros- og livssynssamfunn i Norge på ukrainsk (український) og russisk (русский) – Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn (trooglivssyn.no).

Videre har Bibelselskapet nå kommet med Bibelen på ukrainsk som nettutgave, noen andre ressurser for barn, og et forslag til bibelleseplan. Dette finner man her: https://bibel.no/ukrainsk-bibel.

Relaterte artikler

Støtte til Ukraina

Presteforeningens representantskap har vedtatt en uttalelse om krigen i Ukraina og gir 50 000 kr til Kirkens nødhjelps arbeid blant flyktningene.

More-button