Emneknagg: Prestetjeneste

Tilbakemelding til Helsedirektoratet om nettsidene «Døden – en del av livet» på helsenorge.no

FAPH registrerer at Helsedirektoratets nettsider om døden i liten grad omtaler Den norske kirke, prester og andre representanter for tros- og livssynsamfunns rolle som sentrale støttespillere og samtalepartnere i møte med mennesker som er i kontakt med død og sorg.

More-button

Masteroppgave om hva slags kunnskap presten bruker når det overleveres et dødsbudskap

Et av de spørsmålene som stilles i vår masteroppgave er: Hvorfor deles ikke kunnskapen prestene har om det å gå med dødsskap? Nils Åge Aune og Silje Kristin Meisal: Når det ringer på døren og livet snus på hodet. Hva slags kunnskap bruker presten når det overleveres et dødsbudskap? (2022)

More-button