Foto: Hege Flo Øfstaas

Foto: Hege Flo Øfstaas

Teologidagene 17.-18. mars 2022: Sannhet

Oppdatert frist for påmelding – se nedenfor.

Programmet handler om sannhet, og gir både teologiske, historiske, politiske, psykologiske og filosofiske perspektiver på dette gjennom ulike paneler og seminarer. For informasjon, program og påmelding, følg lenkene nedenfor til Bispemøtets nettside.

Hovedforedragsholdere er Dorthe Jørgensen (professor ved Universitetet i Århus, filosof, teolog og idéhistoriker) og Antje Jackelén, erkebiskop i Svenska Kyrkan. 

Teologidagene arrangeres av de teologiske utdanningsinstitusjonene i Norge (Det teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, MF vitenskapelig høyskole, NLA Høgskolen og VID vitenskapelige høgskole) i samarbeid med Bispemøtet for Den norske kirke, Presteforeningen og Fagforbundet teoLOgene.

Tid og sted

Teologidagene 2022 arrangeres på Universitetet i Oslo, fra kl. 0930 torsdag 17. mars til kl. 1530 fredag 18. mars 2022. 

Om påmeldingen

Frist for påmelding er 1.mars 2022.
For ansatte i bispedømmene i Den norske kirke påmeldt via bispedømmene – disse plassene er nå fulltegnet.

Andre som ønsker å melde seg på konferansen, kan gjøre det via Bispemøtets nettside.

Kursavgift kr. 500,- inkluderer lunsj begge dager. Studentpris kr. 250,-. Studenter melder seg på via epost til bispemotet@kirken.no.

Teologidagene 2022 Informasjon, program og påmelding (Bispemøtets nettside)