Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Les mer

Ny særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Les mer

Kandidater til nytt sentralstyre 2018-2021

Les mer

Forslag til lovendringer 2018

Les mer

Forslag til ny helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn – høring

Les mer

Ny særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Les mer

Bedre tilgang på rekreasjonsuker ved Institutt for sjelesorg

Les mer

Presteforeningen støtter Norsk Sykepleierforbunds streik i Kreftforeningen

Les mer

Få riktig lønn ved tilsetting

Les mer

Forslag til strategi- og handlingsplan for 2018-2021

Les mer