Presteforeningen støtter de streikende i Akasias barnehager

Presteforeningen vil med dette gi sin støtte til kampen for en anstendig pensjon og ivaretakelse av avtalte ordninger for de streikende i Akasias[...]
Les mer

Tilskudd til tjenestedrakt

Bispedømmene gir tilskudd til første gangs anskaffelse av tjenestedrakt, og til jevnlig fornyelse og vedlikehold av tjenestedrakt. Tilskuddene ble[...]
Les mer

Pensjonistenes mulighet for deltakelse på fagforeningsmøtene på prosti- og stiftsplan

Styret i fagutvalg for pensjonister (2015-2018) hadde møte i Kirkens hus 25.04.17. Vi drøftet blant annet pensjonistenes mulighet for deltakelse[...]
Les mer

Presteforeningens fond for akutt humanitær hjelp til prester og deres familier

Fondets formål er å yte økonomisk humanitær hjelp til etterlatte etter ordinerte prester som etter prestens død kommer i en akutt vanskelig[...]
Les mer

Presten og boligen

Tirsdag 7. mars arrangerte Presteforeningen boligkonferanse i samarbeid med Opplysningsvesenets fond (OVF). Rundt 50 personer, som på ulike måter[...]
Les mer

Unio ute med nytt nettmagasin

I første utgave retter magasinet søkelyset blant annet på forskning og behovet for ikke-kommersiell forskning, samt at spørsmålet om hva et[...]
Les mer

Står på for PFs medlemmer

– Det som er viktig, er å spille hverandre gode. Bygge opp tillitsforhold mellom aktører. Slik får man konstruktive dialoger i krevende saker[...]
Les mer

Fremtidig utvikling av pensjonsutbetalinger

Advokat i PF, Knut Walle-Hansen gir her noen inntrykk fra et dagsseminar 31.1.2017 om utviklingen i pensjonsutbetalinger for tilsatte i KS-området.[...]
Les mer

Unios innspill til regjeringen Solberg

«Unio krever at prestetjenesten videreføres på dagens nivå. Dette krever at det bevilges omstillingsmidler på 35 mill. kroner og[...]
Les mer

Presten som rekrutteringsagent

1. februar ble det åpnet for søknader til universiteter og høgskoler. Ungdommer skal velge fremtidsyrke. Selv for studenter som er aktive i en[...]
Les mer