Ny særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Fram til ordning for beredskap er på plass i virksomheten skal bestemmelsen i § 6 i den forrige lederavtalen følges. Fram til særavtale om[...]
Les mer

Ny særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Fram til ordning for beredskap er på plass i virksomheten, skal bestemmelsene i § 12 Beredskap i den forrige arbeidstidsavtalen følges. Fram til[...]
Les mer

Nå kan du påvirke Presteforeningens strategi fra 2018!

Presteforeningen skal vedta ny strategi- og handlingsplan for 2018-2021 på sin generalforsamling i mars 2018. Nå inviterer vi derfor medlemmene til[...]
Les mer

Nettverkssamling for kvinnelige tillitsvalgte 1.-2. november 2017

Bli med på nettverkssamling! Alle kvinner som er, eller lurer på om de skal bli, tillitsvalgte i Presteforeningen oppfordres til å holde av[...]
Les mer

GF 2018 – val av nytt sentralstyre

Det går raskt mot generalforsamling og dermed også val av nytt sentralstyre. Nominasjonskomiteen ønskjer ein så open og god prosess som mogeleg[...]
Les mer

Tale ved Landskonferansens åpning ved PFs leder Martin Enstad

Velkommen til Landskonferansen 2017. Jeg har gledet meg til disse dagene sammen med dere. Disse dagene skal vi sammen bli informert. Vi skal[...]
Les mer

«Presteforeningens fond for akutt humanitær hjelp til prester og deres familier» er godkjent!

Endringen i formålet er godkjent Lotteri- og stiftelsestilsynet har 7.6.2017 gitt tillatelse til endringen i fondets formål, som ble vedtatt av[...]
Les mer

En organisasjon i utvikling – om endringer i Presteforeningen

Om to uker møtes drøyt 70 sentrale tillitsvalgte i Presteforeningen til Landskonferanse på Gardemoen. Dette er den største samlingen av[...]
Les mer

Presteforeningen støtter de streikende i Akasias barnehager

Presteforeningen vil med dette gi sin støtte til kampen for en anstendig pensjon og ivaretakelse av avtalte ordninger for de streikende i Akasias[...]
Les mer

Tilskudd til tjenestedrakt

Bispedømmene gir tilskudd til første gangs anskaffelse av tjenestedrakt, og til jevnlig fornyelse og vedlikehold av tjenestedrakt. Tilskuddene ble[...]
Les mer