Forsiden < PFs organisasjon < Studenter

Studenter

Presteforeningen ønsker teologiske studenter velkommen som medlemmer, og organiserer studentlag på hvert av utdanningsstedene. Foreningen arbeider for studentenes rettigheter i forbindelse med praksis og vikariater. Som profesjonsforening er Presteforeningen opptatt av en solid og relevant profesjonsutdanning og et godt etter- og videreutdanningstilbud for å holde kompetansen ved like gjennom arbeidslivet. Studenter betaler en liten kontingent og nyter godt av PFs medlemsfordeler, blant annet en fordelaktig studentforsikring og bistand fra tillitsvalgte og arbeidslivsavdelingen.

Tips og råd til studenter om sommervikariat og stiftspraksis

Trenger du råd før du skal ut i stiftspraksis eller sommervikariat? Presteforeningen gir deg veiledning om hva som er lurt å avklare med[...]
Les mer

Hvorfor bli studentmedlem i PF?

Presteforeningen (PF) ønsker teologiske studenter velkommen som medlemmer. Å være studentmedlem i PF er en måte å starte sitt engasjement for[...]
Les mer

Studentlagene

Studentmedlemmer av Presteforeningen danner lokallag på hvert av de teologiske studiestedene. Studentlagene arrangerer lokale samlinger og[...]
Les mer

Studentstipend

Er du teologistudent? Har du et spennende prosjekt på gang? Lyst å dra på teologisk konferanse eller studietur? Skal du skrive[...]
Les mer

Studentforsikring i Knif Trygghet

Studentmedlemmer i PF får innbo-, reise- og ulykkesforsikring til kun 890 kr/år – over 50 % rabatt! Les mer om avtalen her.
Les mer

Tilskudd til tjenestedrakt/arbeidstøy

Administrativ bestemmelse om arbeidstøy Fastsatt av Kirkerådets direktør 19. desember 2017 Særavtale om arbeidstøy gjelder for alle ansatte i[...]
Les mer

Søker du stilling med tilbud om tjenestebolig?

Her er litt informasjon til deg som søker stilling der det stilles, eller kan stilles, tjenestebolig til disposisjon. Etter at boplikten ble[...]
Les mer

Få riktig lønn ved tilsetting

Har du fått ny jobb i et bispedømme eller Kirkerådets sekretariat? Her får du hjelp til å forstå lønnssystemet i rettssubjektet Den norske[...]
Les mer

Særavtale om lønnskompensasjon ved bortfall av boplikten

I forbindelse med opphevelse av boplikten 1.9.2015 ble det inngått en avtale om lønnskompensasjon for prester som allerede var i fast stilling og[...]
Les mer