Prester kler på seg prestekjole og stola før gudstjenesten

Foto: Kristianne Marøy

Prester kler på seg prestekjole og stola før gudstjenesten

Foto: Kristianne Marøy

Teologistudent, prest under utdanning eller prestevikar?

Presteforeningen har to ulike medlemskap for deg som er på vei til å bli prest: et standard studentmedlemskap eller mulighet til fullt medlemskap hvis du er prestevikar/prest under utdanning.

Her får du noen råd om hvilket medlemskap som kan passe for deg og dine behov:

Studentmedlemskap

Dette alternativet passer best for fulltidsstudenter som har lite inntekt og har andre behov for støtte enn en som allerede er i jobb. Studentmedlemmene blir knyttet opp til lokallaget på sitt studiested. Fokus for PFs arbeid og støtte til disse medlemmene er studiesituasjonen og veien inn i prestetjeneste.
Les mer om studentmedlemskap her.

Prestevikar/prest under utdanning

Jobber du allerede i kirken anbefaler vi deg å gå for et fullt medlemskap. Å være vikar uten fullendt utdannelse kan være en spesielt sårbar situasjon. Med et fullt medlemskap blir du del av PFs lokallag der du jobber, det blir lettere for oss å vite hvilke behov du har i tjenesten og du har tillitsvalgte lokalt og på bispedømmenivå som står klare for å bistå med det du trenger.
Les mer om denne medlemskapsformen her.

Allerede medlem i en annen fagforening?

Vi vil anbefale deg å være organisert i den fagforeningen som er aktuell for jobben du står i nå, men vet også at noen av ulike grunner ønsker å bli værende i den tidligere fagforeningen sin til endt utdannelse. For deg som allerede er fagorganisert i forbindelse med tidligere yrke vil det være mulig å bli studentmedlem i PF for å kunne ha en tilknytning til oss mens du er underveis mot prestetjeneste. Med tanke på mulighet til bistand i møte med arbeidsgiver bør du undersøke om din nåværende fagforening har partsrettigheter i KA, så du kan få den hjelpen du trenger.

Uansett hvilken medlemskategori du ender opp i, har medlemskap i en fagforening mange fordeler. Har du videre spørsmål om medlemskategoriene og hva som er lurt for deg? Send en mail til pf@prest.no!

Hvorfor bli medlem?

Presteforeningen brenner for presteyrket og alle kollegaer, nåværende og fremtidige. Her tre gode grunner til å være medlem hos oss:

Gjennom Presteforeningen står vi sterkere sammen for å beholde rettigheter som hjelper teologistudenter og prester til å bli i studiene og arbeidslivet, også når det er krevende. Trygge og gode arbeidsvilkår er viktig både for å rekruttere inn i yrket og for at prester står lenge i tjenesten.

Velkommen til Presteforeningen!