Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Hvorfor bli studentmedlem i PF?

Å være studentmedlem i Presteforeningen (PF) er en fin måte å starte engasjementet for prestetjenesten og presters arbeidsforhold på allerede i studietiden. I PF er vi opptatt både av forholdene for studentene ved lærestedene og studiets innhold og opplegg, og vi ønsker å tale studentenes sak på disse områdene.

For å bli studentmedlem må du delta i et studieprogram med sikte på cand.theol, master i teologi eller tilsvarende. Studenter betaler studentkontingent på 100 kr i semesteret.

Du kan melde deg inn her.

Hvorfor være medlem av en fagforening?

Medlemsfordeler

Som studentmedlem har du tilgang til alle Presteforeningens medlemsfordeler. Her er de vi tror er mest interessante for deg som er student og på vei inn i prestetjenesten:

Andre medlemsfordeler gjennom PF finner du her og gjennom vår hovedsammenslutning Unio.

Organisering

Studentmedlemmene ved et studiested utgjør et studentlag, som velger et styre på tre medlemmer. Du finner oversikt over studentlagsstyrene her. Det er etablert styrer på MF, TF, VID og NLA. Vi har også studentmedlemmer ved Fjellhaug, Ansgar og KUN (VID) – ta kontakt på pf@prest.no hvis du vil starte studentlag på et av disse stedene.

Studentlagsstyrene velger sammen en representant (med vara) til PFs representantskap. Dette vervet går på omgang mellom studentlagene. PF har også en plass i Unio-studentene, som er en sammenslutning av studentforeningene hos vår hovedsammenslutning Unio. Med blant annet lærerstudenter, sykepleierstudenter og politistudenter utgjør dette en stor gruppe, og Unio-studentene driver et aktivt studentpolitisk arbeid.

Studentlagene møter med en delegat hver på PFs generalforsamling som finner sted hvert 3. år. Som alle andre medlemmer av Presteforeningen har andre studentmedlemmer møte- og talerett på generalforsamlingen.

Slik betaler du raskt og enkelt! 

Du får en faktura tilsendt hvert semester, men hvis du har forlagt denne kan du bruke denne informasjonen:

Lurer du på om du har betalt? Send en mail til pf@prest.no, så finner vi det fort ut for deg.

Takk for ditt medlemskap!

Relaterte artikler