Interiør Vardåsen kirke.

Foto: Kristianne Marøy

Presteforeningens guide for sommervikarer

På denne siden finner du litt inspirasjon og noen spørsmål som det kan være lurt å tenke gjennom på vei inn i sommervikariat. Du finner også ressursnotater for forberedelse til gudstjeneste og gravferd og litt tips om hvor du kan finne nyttig input i forberedelsene.

Når du er på jobb kan mange av de faste kollegene både i menigheten og prostiet, de som vet ting, være på ferie. Samtidig kan det være andre som vet mye. Men hvem?

I lista nedenfor gir andre sommervikarer tips om ting det er lurt å huske på før du drar! Har du innspill til mer som bør med, ta kontakt med sekretariatet.

Sørg for at du vet hvem som er prost mens du er i vikariatet, pga ferieavvikling kan det være flere personer i løpet av perioden.

Hvem er din lokale kontaktperson på menighetskontoret, som kan gi deg nøkler og info om alt det som gjelder lokalt i menigheten(e)?

 

Hvem er på jobb i løpet av sommeren. Er det alltid noen andre der? Kanskje du kan få en ferieplan, slik at du vet hvem som er på jobb når.

Sørg for at du vet hvem kan du spørre om hjelp/tips/råd dersom alle på kontoret er på ferie.

Dette kan endre seg uke for uke, alt etter ferieavviklingen. Be om en liste over hvem som er fungerende prost til enhver tid, og med kontaktinformasjon.

Greit å vite før du kommer om noen tar imot deg og viser deg rundt, og gir deg info første dagen.

Er det lange kjøreavstander, i tid eller kilometer? Skal du på institusjoner i tillegg til kirkene?

Hvor får du tak i nøkler til de lokalene du skal til?

Kan du komme før du skal begynne i vikariatet? Noen vil kanskje komme et par dager i forveien, for å bli litt kjent i området før vikariatet begynner. Sjekk om du har bolig og bil før første arbeidsdag.

Kan du evt. få tilsendt lokal grunnordning for hovedgudstjeneste i forkant? Hvilket målføre blir brukt?

Her er det ofte mye taus kunnskap, så det kan være lurt å vite hvem som er på jobb og er erfarne. Det kan f.eks. være andre prester, sekretær, kirketjener, gravferdsbyrå, graver… Ikke være redd for å spørre. Mange sitter på lokal kunnskap som de tar for gitt at alle vet.

Er det du alene, eller sammen med andre? Vil organisten helst være med på å drøfte og sette opp salmeseddelen, eller vil vedkommende helst bare få den av deg? Er det andre? Hvor tidlig trenger organisten å vite salmene?

Skal du lage disse eller gjør andre det? Er det dataprogram til dette? Finnes det en mal? Må du lage PowerPoint? Ta med minnepenn? Ligger det ferdige agender i kirkene?

Kirketjenere, organister, gravferdsbyrå osv. Er det vikarer blant disse også? Hvem har ansvar for hva? Hvem sier fra til deg om gravferder?

Hvem er de, hvilken informasjon trenger de fra deg? Hvor finner du kontaktinformasjon? Er de godt kjent med oppgavene sine? Trenger de gjennomgang?

Hvis du ikke har alba kan du sjekke med prost/menighet om det er noe til låns der du skal jobbe. Husk å sjekke ut om det er en alba som vil passe til deg ut fra høyde og vekt!

Sjekk evt. med studiestedet ditt eller bispedømmekontoret.

Den norske kirke dekker tjenestedrakt for fast ansatte. Det vil si at hvis du kjøper din egen alba nå kan du få tilbake pengene når du blir fast ansatt. Husk å ta vare på kvitteringen!

Ressurser for forberedelse til gudstjeneste og gravferd

Begravelse - ressursnotat Presteforeningens konkrete tips til prestestudenter i praksis og vikariat. Utarbeidet på bakgrunn av studenters innspill og erfaringer.
Gudstjeneste - ressursnotat Presteforeningens konkrete tips til prestestudenter i praksis og vikariat. Utarbeidet på bakgrunn av studenters innspill og erfaringer.
Gudstjeneste og kirkelige handlinger Her finner du lenker til diverese ressurser til hjelp i arbeidet med gudstjenester og kirkelige handlinger. Liturgier på flere språk, salmeforslag m.m.
Bibel og prekenressurser Her finner du lenker til diverse ressurser til hjelp i forberedelser til prekener, andakter og annet arbeid med bibeltekster. Podkaster, nettressurser og prekenblogger.
Kirketekstiler og presteklær Her finner du informasjon om regler for, godkjenning og vedlikehold av liturgiske klær, dessuten lenker til tekstilkunstnere og nettbutikker med presteskjorter og andre presteklær.

Nyttige grupper på Facebook

Det norske prekeskap Formålet med gruppen er samtale rundt søndagens tekst.
Prester i Den norske kirke Dette er et uformelt kollegialt forum for prester i Den norske kirke. Rammene for temaer som kan deles og drøftes er ganske frie. Ordinerte prester og profesjonsstudiestudenter er velkommen.
Facebookgruppe for årets sommervikarer? Det er studenter selv som tar initiativ til slik gruppe, og den er da bare for studenter. Sjekk med studievenner eller andre om de har hørt om slik gruppe er opprettet. Presteforeningen har ikke lenke til slik gruppe.

Lurer du på ting rundt lønn, bil, bolig, arbeidsplaner og andre arbeidsvilkår?

Spørsmål og svar om sommervikariat og stiftspraksis Her finner du info basert på en veiledning Kirkerådet har laget til bispedømmekontorene om tilrettelegging for sommervikarer.