Huskeliste for sommervikarer

Her er noen spørsmål som kan være lurt å huske på vei inn i sommervikariat. Mange av de faste, de som vet ting, kan være borte da. Samtidig kan det være andre som vet mye. Men hvem?

Sjekk denne lista; kanskje kommer du på flere spørsmål og ting å huske!

Hvem er din kontaktperson? Hvem kan du spørre om hva?
Er det noen på kontoret som har god oversikt?

Hvem andre er på jobb når du kommer?
Hvem er på jobb ila sommeren. Er det alltid noen andre der? Kanskje du kan få en ferieplan, slik at du vet hvem som er på jobb når. Hvem kan du spørre om hjelp/tips/råd dersom alle på kontoret er på ferie?

Hvem er fungerende prost?
Dette kan endre seg uke for uke, alt etter ferieavviklingen. Kan du få en liste over hvem som er fungerende prost til enhver tid, og med kontaktinformasjon?

Hvem viser deg rundt?
Greit å vite før du kommer om noen tar imot deg og viser deg rundt, og gir deg info første dagen.

Hvor mange kirker og andre lokaler skal du benytte? Hvor ligger disse? Hvem har ansvar for nøkler?
Er det lange kjøreavstander, i tid eller kilometer? Skal du på institusjoner i tillegg til kirkene? Hvor får du tak i nøkler til de lokalene du skal til?

Når kan du komme? Kan du komme før du skal begynne i vikariatet?
Noen vil kanskje komme et par dager i forveien, for å bli litt kjent i området før vikariatet begynner. Sjekk om du har bolig og bil før første arbeidsdag.

Hva er de lokale ordningene der du skal jobbe, både liturgier og gravferdspraksis?
Kan du evt. få tilsendt lokal grunnordning for hovedgudstjeneste i forkant? Hvilket målføre blir brukt? Her er det ofte mye taus kunnskap, så det kan være lurt å vite hvem som er på jobb og er erfarne. Det kan f.eks. være andre prester, sekretær, kirketjener, gravferdsbyrå, graver… Ikke være redd for å spørre. Mange sitter på lokal kunnskap som de tar for gitt at alle vet.

Hvem setter opp salmelister?
Er det du alene, eller sammen med andre? Vil organisten helst være med på å drøfte og sette opp salmeseddelen, eller vil vedkommende helst bare få den av deg? Er det andre? Hvor tidlig trenger organisten å vite salmene?

Skal det lages program (agender) til gudstjenestene?
Skal du lage disse eller gjør andre det? Er det dataprogram til dette? Finnes det en mal? Må du lage PowerPoint? Ta med minnepenn? Ligger det ferdige agender i kirkene

Hvem er de lokale aktørene?
Kirketjenere, organister, gravferdsbyrå osv. Er det vikarer blant disse også? Hvem har ansvar for hva? Hvem sier fra til deg om gravferder?

Er det frivillige gudstjenestemedarbeidere?
Hvem er de, hvilken informasjon trenger de fra deg? Hvor finner du kontaktinformasjon? Er de godt kjent med oppgavene sine? Trenger de gjennomgang?

Hva bør jeg ta opp med arbeidsgiver og fagorganisasjon?

Spørsmål og svar om sommervikariat og stiftspraksis Hva bør jeg huske å spørre arbeidsgiver og fagorganisasjon om?