Kjære teologistudent, vil du ha lavere lønn enn dagens prester?

Vi antar at du ikke vil det. Derfor er det streik i kirken. Presteforeningen kjemper nå for å beholde dagens lønnsnivå, sånn at du kan få tilsvarende lønn når du er ferdig med studiene!

Det som står på spill er viktig for deg som er student! Det handler om at du skal kunne forvente å få samme lønn som dagens prester når du en dag skal ut i jobb. Det mener Presteforeningen du skal, men det mener visst ikke kirken.

Akseptabel lønn er viktig for rekruttering

Da boplikten for prester ble opphevet i 2015 fikk alle prester en varig lønnsøkning på 50 000 kroner i året. Dette skulle kompensere for bortfallet av lav husleie i tjenesteboligen. Ordningen med billig bolig for presten var en del av prestenes lønns- og arbeidsvilkår. Det ble også avtalt en garantibestemmelse som sikret alle nyutdannede prester en tilsvarende lønnsplassering, men denne garantien utløper i september 2021. Presteforeningen mener at vi må beholde dagens lønn også for de som blir ferdige med studiene etter 2021.

Kirken mener at den nye garantilønna skal være 40-60 000 lavere enn i dag. Presteforeningen mener at kirken ikke tar rekruttering på alvor når de ikke vil garantere at nye prester skal få samme lønn som dagens prester. Presteforeningen er opptatt av hva vi kan bidra med for å sikre rekruttering til presteyrket, derfor har vi tatt opp kampen for din framtidige lønn. Vi håper du vil stå sammen med oss!

Hvorfor er det streik?

Presteforeningen vil ganske enkelt bare beholde dagens lønnsnivå. Men det vil ikke arbeidsgiver. Vi har vært til mekling hos Riksmekleren, men vi klarte ikke å finne en løsning som alle parter kunne akseptere. Vi opplever at arbeidsgiver tvinger oss ut i streik på et krav som burde være lett å møte – og som er viktig for kirkens framtid!

Følg med her på prest.no, Facebook/Presteforeningen og Instagram/Presteforeningen for mer info. Du kan støtte oss ved å bruke profilrammen «Jeg støtter streiken for kirkens framtid» på Facebook. Lik og del også gjerne våre innlegg i sosiale medier for å vise at du støtter opp om vårt krav, streiken og de streikende. De tar kampen for deg!

For deg som er interessert i de tekniske detaljene

Lønnssystemet for prester bygger på tre premisser:

  1. Hva slags stillingstype du har. Sokneprester har for eksempel et litt høyere lønnsnivå enn kapellan og prostiprest.
  2. Hva slags ansiennitet du har. Ansienniteten forteller hvor mange år du har jobbet. Etter hvert som årene går og man får høyere ansiennitet, får man også automatisk høyere lønn. Det kaller vi ansiennitetsstige.
  3. Hvilken ansiennitetsstige du er på. Det er 8 forskjellige ansiennitetsstiger å bevege seg på. Disse stigene kaller vi alternativer. Jo høyere nummer stigen/alternativet har, desto høyere er lønnen på hvert trinn.

Ansiennitetsstiger for kapellan

Lengst til venstre finner du nummeret til de ulike ansiennitetsstigene. Finn den aktuelle stigen og les denne bortover.

Lønnstabell 0922 Kapellan og 1537 Prostiprest per 1. mai 2023

Tj. ans01246891016
Alt. 1565 900574 500583 800593 700603 800613 700624 600635 800659 600
Alt. 2574 500583 800593 700603 800613 700624 600635 800647 800671 900
Alt. 3583 800593 700603 800613 700624 600635 800647 800659 600684 000
Alt. 4603 800-

Kampen står om å videreføre dagens lønnsnivå også for morgendagens prester

I dag har vi en garanti for at alle nyutdannete prester plasseres minimum på stige nummer 6 (alt. 6 i tabellen). Hvis du begynner i en kapellanstilling rett fra studiet uten jobberfaring (0 års ansiennitet) skal du i dag få minst 502 000 kroner i lønn. Etter 1 år rykker du opp til 510 200, og etter 16 år er du på 590 700 kr.

Etter september 2021 mener kirken at garantien skal falle tilbake til stige nummer 1 (alternativ 1). Hvis du da er kapellan med 0 års ansiennitet vil minimumslønna du kan få være 462 000 kr. Det kan jo hende du vil få tilbud om høyere lønn, men det er ingen garanti for det. Hvis først en person takker ja til en så lav lønn vil det fort bre om seg og det vil bli vanskelig for andre å få høyere lønn. Det er denne situasjonen Presteforeningen prøver å unngå. Vi vil at du, når du skal begynne i arbeid i kirken, skal slippe å bekymre deg for og slåss for den riktige lønna. Det er mer enn nok annet å være opptatt av! Derfor er vårt krav at alternativene 1-5 skal ut av hele lønnssystemet.

Les om teologistudentene Marte og Kristine – hva betyr denne lønnsreduksjonen egentlig?