Vegard Tysseland, studentrådgiver i Presteforeningen

Vegard Tysseland, studentrådgiver i Presteforeningen

Presteforeningens nye studentrådgiver

Studentene er viktige for Presteforeningen, og i fjor opprettet foreningen en ny rådgiverstilling med et særskilt studentansvar. Fra og med 25. august 2023 er det Vegard Tysseland som innehar denne rollen.

Vegard er sandnesgauk (gauk=gjøk, som er det lokale navnet på innbyggerne i Sandnes by). Han brenner for studentvelferd og at alle studenter skal ha et godt forhold til sin fagforening. Vegard tar profesjonsstudiet i teologi på MF vitenskapelig høyskole. Vi har møtt ham på kontoret for å bli bedre kjent med ham.

Hvorfor ble du medlem av Presteforeningen?

Her må jeg være så ærlig å si at det handlet i stor grad om å få rabatt på konferansen NestenPresten. Presteforeningen har et godt tilbud for sine medlemmer i forbindelse med dette, og det er jo aldri dumt å spare penger. Samtidig tenkte jeg at det heller ikke var en dårlig idé å allerede fra start få et godt forhold til den fagforeningen som organiserer desidert størst antall prester i Norge.

Hvorfor ønsker du å jobbe med studentene i Presteforeningen?

Som student faller en ofte mellom to stoler, og det er ikke alltid en vet hva slags muligheter en har til å få hjelp dersom det skjer noe. På samme måte er det ikke alltid like lett å gå fra student til arbeidstaker og samtidig ha oversikt over alle rettigheter en faktisk har på jobb. Presteyrket er også for mange mer enn en jobb – en opplever det gjerne som et kall og en livsstil. Likevel betyr ikke det at en skal se på det som bare dette, det er en jobb også. Og en jobb medfører at en har rettigheter. Det er viktig at en allerede tidlig på studiet er kjent med disse rettighetene.

På hvilken måte kan studentene bruke deg?

Jeg kan være behjelpelig både med de små og de store spørsmålene, og jeg tar gjerne imot innspill om tiltak og arrangementer som kan hjelpe studentene på ditt studiested. Har du ønske om å engasjere deg kan du alltid sende meg en e-post på vegard.tysseland@prest.no så svarer jeg så fort jeg kan.

Emneknagger

Student Studenter