Blir morgendagens prester lønnstapere?

Det er streik i kirken!

Presteforeningen og flere andre fagforeninger streiker for kirkens framtid. Det handler om at morgendagens prester skal kunne forvente å få samme lønn som dagens prester når de en dag skal ut i jobb.

– Arbeidsgiver vil ikke sikre framtidens prester dagens lønnsnivå. Det tror vi er en dårlig rekrutteringsstrategi, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

Les mer om hva denne lønnspolitikken kan bety for dagens teologistudenter.

Møt teologistudentene Marte og Kristine

De er begge født i 1990. De har begge planer om å bli prester i Den norske kirke. Marte studerer på Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Kristine studerer på NLA Høgskolen i Bergen. Begge har engasjert seg i kirkelig arbeid underveis i studiet. Denne høsten har de hvert sitt prestevikariat ved siden av studiet. Marte er i innspurten av masteroppgaven sin og blir ferdig cand.theol. til jul. Kristine, som har to andre utdanninger bak seg, er først ferdig i 2023.

Kristine risikerer å bli en lønnstaper i kirken

Bare fordi Kristine er ferdig med studiene på et senere tidspunkt enn Marte er hun tilsynelatende mindre verdt for kirken. For Presteforeningen gir dette ikke mening. Utdanningene de to har tatt er like lange og like kvalifiserende for prestetjeneste. Bidraget de har gitt til kirken gjennom frivillig og betalt arbeid har vært til glede og nytte i begge tilfeller. Kirken de skal jobbe i er den samme. Tjenesten og oppgavene de skal utføre er de samme. Likevel risikerer altså Kristine å få langt lavere lønn enn Marte.

Hvorfor skal Kristine godta en lønn som gjennom livet gir henne så mye dårligere betingelser enn Marte? I dagens rekrutteringssituasjon gir dette ikke mening. Kirken må betale for de prestene vi trenger og den kompetansen som kreves!

Gjør det egentlig noe å få lavere lønn?

La oss for enkelhets skyld anta at de begge har opparbeidet seg 2-3 års ansiennitet ved å ha jobbet underveis i studiet. Hvis Marte begynner i fast jobb som kapellan til våren vil hun minimum få tilbud om en årslønn på 519 100 kroner[1]. Kirken kan velge å gi henne høyere lønn, men de kan ikke gi henne mindre enn 519 100.

Hvis Kristine begynner i fast jobb i 2023 risikerer hun at minimumslønna i den samme stillingen er 477 200 kroner[2] (etter dagens lønnsnivå). Kirken kan velge å betale henne mer, men det finnes ingen garanti for det. Kristine risikerer å starte ut med en årslønn som ligger 42 000 kroner under Marte sin. Jo flere år Kristine jobber, desto større blir differansen til Martes lønnsnivå.

I løpet av de første 20 årene vil Marte kunne ha tjent 1 million mer enn Kristine[3]. Gjennomsnittlig vil Marte da ha tjent 50 000 mer enn Kristine hvert år.

For denne lønnsforskjellen kan Marte for eksempel betjene et lån på 1 million kroner ut fra dagens lånebetingelser. Kristine får altså ikke like god råd som Marte til å kjøpe seg egen bolig.

De 50 000 kronene kan Marte også bruke til å finansiere driftsutgifter, forsikring og verditap på en helt normal 3 år gammel bruktbil, mens Kristine må bekoste bil på en annen måte.

Til slutt, når de begge går av med pensjon vil Marte få en høyere utbetaling fra folketrygden og Statens pensjonskasse enn Kristine, selv om de har gjort den samme jobben for den samme arbeidsgiveren.[4]

Dette er ikke greit!

Rett nok er det ikke lønna som trekker folk til prestetjeneste. Det er mange gode grunner til å bli prest som ikke handler om penger. Først og fremst er prestejobben spennende, variert og utviklende. Å være prest er å få bruke sine personlige ressurser og faglige kompetanse i møte med mennesker i alle livets faser, lite er mer givende eller mer krevende enn det. Derfor fortjener også prester en lønn som står i stil med lengden på utdanningen og ansvaret som følger med jobben. Et slikt lønnsnivå har vi endelig fått etablert de siste årene. Likevel står vi i fare for å miste det igjen i 2021 hvis kirken holder på at garantilønna skal settes ned.

40-50-60 000 kroner lavere årslønn til nye prester? En slik lønnsreduksjon kan vi ikke akseptere. Vi streiker for framtidens kolleger.

Støtt opp om streiken hvis du også mener at morgendagens prester er like mye verd! Bruk gjerne profilrammen «Jeg støtter streiken for kirkens framtid» på Facebook. Lik og del innlegg fra Presteforeningen på Facebook og Instagram, for å vise at du støtter streiken og de streikende.

Hvorfor skjer dette?

Er du interessert i å forstå hvorfor denne lønnsreduksjonen vil skje hvis vi ikke får gjennomslag? Sjekk her!


Fotnoter

[1] Årslønn som kapellan etter gjeldende tariffavtale, med plassering i alternativ 6 (garantilønnsnivået) med 2 års ansiennitet.

[2] Årslønn som kapellan etter gjeldende tariffavtale, med plassering i alternativ 1 (garantilønnsnivået) med 2 års ansiennitet

[3] En gjennomsnittlig differanse på 50 000 i året x 20 år. Differansen mellom alternativ 1 og alternativ 6 varierer fra 40 000 til 65 000 kroner avhengig av stilling og ansiennitet.

[4] Fordi pensjonsberegning er individuell og bygger på mer enn bare inntekt er det ikke tatt med noen tall her.

Relaterte artikler

Lønn i kirken

Dette er de garantilønnsnivåene (minstelønn) som gjelder for kirkens stillinger i dag for nyutdannede. Vi forstår ikke hvorfor vi ikke kan få en avtale som sikrer prestene en lønn som gir dem uttelling for utdanningsnivå på samme måte som de andre gruppene.

More-button

Derfor er det streik i kirken

Vi streiker for våre framtidige kolleger. I dag mangler kirken 1 av 10 prester. Vi trenger flere kolleger! Derfor må arbeidsgiver gi oss sikkerhet for at framtidens prester får samme lønnsvilkår som oss. Når arbeidsgiver nekter å ta ansvaret sitt blir vi veldig bekymret for kirkens framtid.

More-button

Emneknagger

Streik