Avgangshallen Oslo S

Foto: ErikOdiin (Unsplash)

Avgangshallen Oslo S

Foto: ErikOdiin (Unsplash)

Studentstipend

Er du teologistudent? Har du et spennende prosjekt på gang? Lyst til å dra på teologisk konferanse eller studietur? Skal du skrive master og vil på ekskursjon eller studieopphold?

Presteforeningen utlyser hvert år studentstipend. Søknadsfrister i 2024 er 15. februar og 15. september.

Den totale rammen for hele året er kr. 50.000, fordelt på vår- og høstsemesteret (maks beløp per stipendiat kr. 10 000). Stipendet skal styrke den faglige forberedelse til prestetjeneste under grunnutdanningen, men skal fortrinnsvis gå til aktiviteter utover det løpende studietilbudet.

Søknaden bør inneholde:
a) En kortfattet redegjørelse for hvordan stipendet tenkes brukt, og din motivasjon for prosjektet
b) Faglig innhold og faglige kontakter i forbindelse med opplegget
c) Opplysninger om du søker støtte til samme formål fra andre instanser
d) Kontonummer og ønsket tidspunkt for eventuell utbetaling av stipend

Etter at prosjektet er gjennomført, sendes en kortfattet rapport (maks 1 A4-side) om utbyttet av stipendet og hvordan pengene er brukt, til Presteforeningen ved Anne Beate Tjentland.

Spørsmål om stipendet kan rettes til Anne Beate Tjentland, tlf 480 67 955.

Stipendsøknad sendes på e-post: anne.beate.tjentland@prest.no evt. i vanlig post til Presteforeningen. Søkere må være medlem av Presteforeningen. Det er Presteforeningens fagavdeling som tildeler stipendet.

Les om studieturer

Minne for livet

Ragnhild Grøndal har mottatt studentstipend fra Presteforeningen og har deltatt i en fire ukers misjonal praksis i den lutherske kirken på Madagaskar.

More-button