Studentforsikring i Knif Trygghet

Studentmedlemmer i PF får innbo-, reise- og ulykkesforsikring til maks 970 kr/år – det er 75 % rabatt!

I tillegg PFs ordinære 20 % rabatt på øvrige forsikringer.

Les mer om avtalen her.