Kategori: Nett-innlegg

Dagens bevilgningsnivå til kirken videreføres

Det er positivt at budsjettforslaget viderefører dagens bevilgningsnivå for Den norske kirke, og understreker betydningen av en landsdekkende prestetjeneste for å virkeliggjøre en landsdekkende folkekirke, sier Presteforeningens leder Martin Enstad om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022.

More-button

Leders tale til Generalforsamlingen 2021

- Et overordnet mål i framtidens kirkeorganisering må være at kirken er en god arbeidsplass for alle som jobber der. PF ønsker at alle som jobber i kirken skal ha god ledelse, trygge arbeidsvilkår og god medbestemmelse, sa PFs leder i sin tale til generalforsamlingen 2021.

More-button

Diskriminering er uakseptabelt

Rapporten «Å være en sak. LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i kirken» dokumenterer at diskriminering av LHBT-personer fortsatt skjer i vår kirke. - Vi er ikke overrasket, men det er helt uakseptabelt, sier PFs leder og lederen for PFs Fagutvalg for likestillings- og diskrimineringsspørsmål.

EmneknaggerArbeidsmiljø
More-button

Et godt budsjett for Den norske kirke

-Presteforeningen er godt fornøyd med årets statsbudsjett, sier leder Martin Enstad. Budsjettet viderefører fjorårets nivå, inkludert pris- og lønnsvekst, og sikrer dermed at Den norske kirke kan opprettholde sitt aktivitetsnivå.

More-button

Presteforeningen og kjørereglene

I debatten om kvinners prestetjeneste vises det ofte til de såkalte «kjørereglene» som ble utviklet av Presteforeningen i 1978. I vår sammenheng er disse reglene ikke gjeldende lenger. Hva slags status eller utforming eventuelle kjøreregler har i dag oppfatter vi derfor som arbeidsgivers ansvar.

More-button

Leders påskehilsen

- Kirken har en viktig rolle som en røst for nestekjærlighet, for nødvendige forsakelser og for tålmodighet, skriver leder Martin Enstad i sin påskehilsen til medlemmene.

EmneknaggerKorona
More-button