Kategori: Nett-innlegg

Støtte til Ukraina

Presteforeningens representantskap har vedtatt en uttalelse om krigen i Ukraina og gir 50 000 kr til Kirkens nødhjelps arbeid blant flyktningene.

More-button

Håpet, julen og Østerdalsleden

Historien er ikke forutbestemt. Verden kan forandres fordi vi tror på kjærlighetens Gud, en Gud som skaper handling og gir håp. Du er viktig. Du er en stemme for troen, håpet og kjærligheten. Jeg tror ikke det finnes et viktigere budskap i vår verden.

KategorierNett-innlegg
More-button

Dagens bevilgningsnivå til kirken videreføres

Det er positivt at budsjettforslaget viderefører dagens bevilgningsnivå for Den norske kirke, og understreker betydningen av en landsdekkende prestetjeneste for å virkeliggjøre en landsdekkende folkekirke, sier Presteforeningens leder Martin Enstad om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022.

More-button

Leders tale til Generalforsamlingen 2021

- Et overordnet mål i framtidens kirkeorganisering må være at kirken er en god arbeidsplass for alle som jobber der. PF ønsker at alle som jobber i kirken skal ha god ledelse, trygge arbeidsvilkår og god medbestemmelse, sa PFs leder i sin tale til generalforsamlingen 2021.

More-button

Diskriminering er uakseptabelt

Rapporten «Å være en sak. LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i kirken» dokumenterer at diskriminering av LHBT-personer fortsatt skjer i vår kirke. - Vi er ikke overrasket, men det er helt uakseptabelt, sier PFs leder og lederen for PFs Fagutvalg for likestillings- og diskrimineringsspørsmål.

EmneknaggerArbeidsmiljø
More-button

Et godt budsjett for Den norske kirke

-Presteforeningen er godt fornøyd med årets statsbudsjett, sier leder Martin Enstad. Budsjettet viderefører fjorårets nivå, inkludert pris- og lønnsvekst, og sikrer dermed at Den norske kirke kan opprettholde sitt aktivitetsnivå.

More-button

Presteforeningen og kjørereglene

I debatten om kvinners prestetjeneste vises det ofte til de såkalte «kjørereglene» som ble utviklet av Presteforeningen i 1978. I vår sammenheng er disse reglene ikke gjeldende lenger. Hva slags status eller utforming eventuelle kjøreregler har i dag oppfatter vi derfor som arbeidsgivers ansvar.

More-button

Leders påskehilsen

- Kirken har en viktig rolle som en røst for nestekjærlighet, for nødvendige forsakelser og for tålmodighet, skriver leder Martin Enstad i sin påskehilsen til medlemmene.

EmneknaggerKorona
More-button