Forsiden < PF mener < Nett-innlegg

Nett-innlegg

Unio vil gi ureturnerbare asylsøkere arbeidstillatelse

Unio ønsker å gjeninnføre arbeidstillatelse for lengeværende asylsøkere som har fått endelig avslag, men som ikke kan returneres til [...]
Les mer

Godt statsbudsjett for Den norske kirke

Dette er et godt statsbudsjett for Den norske kirke. Budsjettforslaget viderefører dagens rammer, og gir arbeidsro i en tid med krevende[...]
Les mer

Leders tale til Landskonferansen 2019

Takk Gode kolleger og tillitsvalgte! Jeg vil begynne med å si takk. Takk for at du stiller opp som tillitsvalgt. Takk for at du tar på deg et verv[...]
Les mer

«Prest under utdanning» – en skisse til å kombinere jobb og studier for second career prester

av Martin Enstad, leder Second career er en økende samfunnstrend. Stadig flere utdanner seg til sitt andre yrke midt i livet. Heldigvis ønsker noen[...]
Les mer

Sammen i endring: Leders tale ved åpning av Generalforsamlingen 2018

Gode kolleger! Vi har en arbeidshverdag preget av endring.  Vi har store endringer bak oss, og store endringer foran oss. Noen endringer er påført[...]
Les mer

Respekter kirkeasylet!

Denne resolusjonen ble  enstemmig vedtatt av generalforsamlingen 14.mars 2018 Respekter kirkeasylet! Kirkeasyl har lange og dype historiske røtter[...]
Les mer

Nettleder: Presteforeningen satser på lokale tillitsvalgte

Generalforsamlingen er over, og Presteforeningen har fått en ny strategi- og handlingsplan for de kommende tre årene. Foran oss ligger en spennende[...]
Les mer

Tilfreds med ny beredskapsavtale

– Presteforeningen er fornøyd med at beredskapsordningen blir tilført drøyt 9 millioner kroner. Så lenge Den norske kirke fortsatt har[...]
Les mer

Færre prester, svekket folkekirke

– Dette budsjettet vil føre til færre prester i Den norske kirke. Det er beklagelig og svekker folkekirkens tilstedeværelse i hele landet.[...]
Les mer

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Presteforeningens leder, Martin Enstad, gleder seg over fortsatt lovfesting av prestetjeneste i alle sokn, når Kulturdepartementet nå har sendt[...]
Les mer