Sammen i endring: Leders tale ved åpning av Generalforsamlingen 2018

Les mer

Færre prester, svekket folkekirke

Les mer

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Les mer

Kirkemøtet åpner for forsøk med kirkeordningen

Les mer

Helhetlig lov – alternative finansieringsmodeller

Les mer

– Regjeringen styrer mot redusert presteaktivitet

Les mer

Ingen friske midler i revidert budsjett

Les mer

For strengt om privat prestetjeneste?

Les mer

Etter kirkemøtet: Ser frem til felles ledelse

Les mer