Skjermdump av forsiden på den elektroniske rapporten "Å være en sak. LHBT+: Holdninger og arbeidsmiljø i kirken"

Skjermdump av forsiden på den elektroniske rapporten "Å være en sak. LHBT+: Holdninger og arbeidsmiljø i kirken"

Diskriminering er uakseptabelt

Diskriminering er uakseptabelt, alltid og alle steder.

Rapporten «Å være en sak. LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i kirken» dokumenterer at diskriminering av LHBT-personer fortsatt skjer i vår kirke. – Vi er ikke overrasket, men det er helt uakseptabelt, sier Presteforeningens leder Martin Enstad og Ingvild Knudsen Hammernes som leder PFs Fagutvalg for likestillings- og diskrimineringsspørsmål (FALD).

-Rapporten gir en viktig dokumentasjon på forhold som krever handling av Den norske kirke både som arbeidsgiver og som trossamfunn. Som profesjonsforening for prester vil vi utfordre Den norske kirke på disse spørsmålene, sier Ingvild Knudsen Hammernes.

-Rapporten utfordrer også oss som fagforening til å satse mer på skolering av tillitsvalgte om LHBT-personers utfordringer i arbeidslivet, og sette mangfold og håndtering av konflikter om LHBT-spørsmål høyere på dagsorden. Det er en utfordring som vi er fullt ut beredt til å ta, og vi erkjenner at her kan vi gjøre mer, sier Martin Enstad.

PFs Fagutvalg for likestillings- og diskrimineringsspørsmål skal diskutere rapporten i neste uke, og Presteforeningens sentralstyre i uken etter.
– Utfordringene som beskrives i rapporten vil vi også ta med oss i det videre arbeidet fram mot generalforsamlingen i mars 2021, sier Knudsen Hammernes og Enstad.

Å være en sak. LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i kirken På den siden hos kirken.no kan du finne hele rapporten