Martin Enstad, leder Foto: Helene Moe Slinning

Martin Enstad, leder Foto: Helene Moe Slinning

Takknemlig og stolt over fellesskap i streik

Gode medlemmer

Streiken er over, og vi har vunnet en viktig seier for framtidens kirke!

For oss i Presteforeningen er det særlig viktig at vi har sikret dagens garantilønnsnivå for framtidens prester. Det er en viktig seier med tanke på de store rekrutteringsutfordringene som Den norske kirke har. Og det er en viktig seier for rettferdighet, lik lønn for likt arbeid.

For våre kolleger diakonene, kateketene og kirkemusikerne er det særlig viktig at der er lagt et løp for å fylle lønnsgruppe 4B i oppgjøret i 2021 for de med 4 års utdanning og ett års nødvendig tilleggsutdanning.. Dette handler om å sikre lønnsuttelling for deres kompetanse.

Mer om resultatet kan du lese her

Takknemlig og stolt over fellesskap i streik

En særlig takk går til dere som ble tatt ut i streik. Dere har gjort en utrolig viktig innsats for fellesskapet og framtidens kirke. Vi er veldig klar over at det har kostet å streike. Tusen takk for samhold og kampvilje! 

Jeg er veldig stolt av måten vi har kommet oss gjennom denne streiken. Vi har vært tydelige, vi har vist samhold og presentert streikegrunnlaget på en saklig måte. Det har vært helt fantastisk å se samholdet og lagarbeidet i organisasjonen, der medlemmer, tillitsvalgte og ansatte sammen har jobbet fram denne viktige seieren for framtidens kirke.

I media har det vært mye fokus på at prester streiker. Men dette var en kirkestreik, ikke en prestestreik.

Dette er en lagseier der ti fagforeninger, og en stor bredde av ulike yrkesgrupper i kirken sto sammen i kampen for lønnsnivå og opparbeidede rettigheter. Vi skal ikke glemme at diakoner, kateketer, menighetspedagoger, kirkemusikere, byråkrater og prester streiket sammen, og at kirketjenere, sekretærer og gravere var klare til å streike fra det planlagte nye uttaket. Samhold og solidaritet – alle fagforeningers adelsmerke – var det som ga løsning.

Streiken burde vært unødvendig

Det burde vært helt unødvendig med en streik for å få en løsning som primært handler om å beholde dagens lønnsnivå, og der fagforeningen aldri har foreslått løsninger som utfordrer frontfagets økonomiske ramme på 1,7%.

Jeg mener at ansvaret for at det ble en streik ligger ensidig på arbeidsgivers side. Det er et faktum at arbeidsgiver helt fram til meklingen i går fremmet krav som ville redusert prestenes lønn. Først gjennom garantilønnsnivå, deretter gjennom reduksjon i tilleggslønnssatsene.

Jeg er glad for at vi nå har en løsning, og kan vende tilbake til det normale partsarbeidet. Vi vil være løsningsorienterte og ha fokus på å komme videre sammen med arbeidsgiver, til beste for Presteforeningens medlemmer og Den norske kirke.

Denne hilsenen er også sendt på epost til alle PFs medlemmer 11.1.21

Relaterte artikler

Streiken er over: En seier for kirkens framtid

- Dette er en seier for kirkens framtid! Den måned-lange streiken har ført fram og vi har sikret morgendagens prester samme lønnsnivå som dagens prester. Tusen takk til våre streikende medlemmer og kollegene fra andre forbund for innsatsen og solidariteten med hverandre og kommende kolleger!

More-button