Mer himmel på en truet jord

– Presteforeningen er godt fornøyd med Kirkemøtets offensive holdning til klima- og miljøspørsmål. Som hovedtillitsvalgt er jeg særlig opptatt av kirkens fokus på sin egen organisasjon og sine egne utslipp. Kirkemøtets vedtak om arbeid i egen organisasjon er dessuten godt i tråd med Presteforeningens holdning til disse spørsmålene. Jeg ser fram til å bidra aktivt i det arbeidet som skal gjøres for å redusere kirkens eget klimafotavtrykk, sier leder i Presteforeningen, Martin Enstad.

Presteforeningen er opptatt av å følge opp også i vår egen praksis. Våre egne strategi- og handlingsplaner fokuserer på bærekraft, og Kirkemøtets vedtak skjerper ambisjonene også hos oss. Samtidig vil vi holde kirken  fast i de vedtakene som er gjort, og stimulere til samarbeid om konkrete tiltak.

– Reiser er en vesentlig del av Den norske kirkes klimautslipp, og reisemåter og reisemønstre griper godt inn i hvordan presters arbeidshverdag organiseres. Det er flott at man skal kutte utslippene fra reisevirksomheten med 60%. Et godt sted å begynne er at arbeidsgiver slutter å forvente at arbeidstakere stiller med egen bil på jobb, sier Enstad.

Vi ser fram til konstruktive og gode samtaler både i vår egen organisasjon og med arbeidsgiver om bærekraft og konkrete tiltak i tida som kommer.

Tida for handling er nå. År 2030 er rett rundt hjørnet.

 

Sakspapiret til «Mer himmel på en truet jord» (KM-15/21) kan leses her.

Kirkemøtets vedtak i saken «Mer himmel på en truet jord» finner du her (se særlig side 4-5).

Omtale av klimasaken på Den norske kirkes nettside finner du her.