Martin Enstad, leder Foto: Helene Moe Slinning

Martin Enstad, leder Foto: Helene Moe Slinning

Et godt budsjett for Den norske kirke

-Presteforeningen er godt fornøyd med årets statsbudsjett, sier leder Martin Enstad. Budsjettet viderefører fjorårets nivå, inkludert pris- og lønnsvekst, og sikrer dermed at Den norske kirke kan opprettholde sitt aktivitetsnivå.

Det er gledelig at budsjettet omtaler og anerkjenner den store innsatsen Den norske kirke og andre trossamfunn har gjort under den pågående pandemien.

-Pandemien stilte oss overfor enorme utfordringer. Prester i hele landet la ned en stor innsats i det å tilby digitale fellesskap og andre trygge arenaer da pandemien stengte kirken. Jeg er glad for at staten anerkjenner at denne innsatsen har betydd mye for mange mennesker i en vanskelig tid, sier Presteforeningen leder Martin Enstad.