Støtte til Ukraina

Representantskapet i Presteforeningen vedtok følgende uttalelse i sitt møte 22.03.22:

Presteforeningen fordømmer russiske myndigheters angrep på Ukraina, og de krenkelser av menneskerettigheter vi ser både i Ukraina og Russland. Konflikten må løses på fredelig vis og folkeretten må respekteres.

Nå er det tid for bønn og arbeid. Vi ber til Gud om en rettferdig fred og om beskyttelse for de som er på flukt. Sammen med resten av det norske samfunnet må prester og norske menigheter mobilisere for å ta imot de ukrainske flyktningene som kommer til vårt land.

Presteforeningens representantskap gir kr 50 000 til Kirkens Nødhjelps arbeid blant flyktninger fra Ukraina.