Foto: Helene Moe Slinning

Foto: Helene Moe Slinning

Koronabudskap fra Presteforeningens leder til medlemmene (16.3.20)

Kjære medlemmer!

Det er krevende dager for mange mennesker i Norge. Mange er bekymret for egen, familiemedlemmers og venners helse. Mange er bekymret for økonomien sin. Det handler om store utfordringer for veldig mange mennesker.

Vanligvis ville vi i krevende tider åpnet kirkerommene og andre fysiske møteplasser der vi inviterer til fellesskap. Men mange av de møteplassene der vi prester pleier å møte mennesker er lukket.

Jeg er imponert over den kreativiteten, og viljen til tilstedeværelse på avstand som prester og menigheter viser på sosiale medier. Fortsett med dette gode arbeidet. Nå er tiden for å prøve ut nye former for fellesskap. Jeg tror det betyr noe for lokalmiljøet at de finner sin prest og sin menighet aktiv på sosiale medier. Det er mange som trenger håp i disse dager.

I våre lokalsamfunn så oppstår det også nye diakonale behov. Det er ikke alle som sitter i karantene eller isolasjon som har familie eller venner som kan hjelpe dem med ærend som krever at man beveger seg utendørs nå. Mange steder har det oppstått lokale hjelpegrupper på Facebook, dette kan være en arena der man kan engasjere seg. Mange av de som bruker lokalmenigheten ulike diakonale tiltak gjennom året blir sittende alene i disse dagene. Bruk deres lokalkunnskap til å ringe mennesker dere regner med er ensomme nå. Der det finnes lokale diakonale institusjoner oppfordrer vi til samarbeid.

Det er uhyre viktig at man følger alle påbud og råd som gis av de offentlige myndighetene. Det handler både om å beskytte oss selv, vår familie og våre kolleger, men det er også viktig at presten ikke blir en smittebærer i lokalsamfunnet eller på institusjonene der vi jobber.

Mange av dere, jeg vil tro de fleste, opplever at arbeidshverdagen snus på hodet. Man får nye oppgaver, og arbeidsplaner må legges til side. De tillitsvalgte har en viktig rolle i denne situasjonen. De skal informeres av arbeidsgiver, og drøfte med arbeidsgiver de endringene som skjer. Hvis du er i en situasjon der du er usikker, føler deg presset eller har behov for tilrettelegging som arbeidsgiver ikke ser, så ta kontakt med din tillitsvalgte lokalt. Det er mange utfordringer nå som hovedsaklig må løses lokalt innenfor de rammene som gis av ulike offentlige myndigheter og kirkelige myndigheter.

Presteforeningen har opprettet en side med korona-relaterte spørsmål og svar for deg som er arbeidstaker. Denne oppdateres stadig med nye temaer.
Følg også med på den informasjonen arbeidsgiver sender ut og publiserer i sine kanaler.

Til sist vil jeg oppfordre dere til å huske på menigheten deres, kirkens ledelse og alle som står på ekstra disse dagene og ukene lokalt, regionalt og nasjonalt i deres bønner. Jeg har dere med meg i mine bønner.

Martin Enstad, leder

Relaterte artikler

Korona-virus. Arbeidstakerrelaterte spørsmål

SIST OPPDATERT 12. november. Her kan du lese om dine rettigheter og plikter som arbeidstaker ved situasjoner knyttet til koronaviruset. Presteforeningen oppfordrer til å oppsøke og følge informasjon og råd fra helsemyndigheter og arbeidsgiver.

More-button

Emneknagger

Korona