Foto: Jon Aalborg

Nordlandskysten

Foto: Jon Aalborg

Nordlandskysten

God ferie – du trenger den!

Sommerhilsen fra leder Martin Enstad til alle medlemmer i Presteforeningen

Det er godt og viktig med et skille mellom arbeid og fritid.
Ferie er et sånt viktig skille.

La jobben ligge igjen på jobben i ferien din. Det er så lett å tenke at «nå tar jeg ferie, men i løpet av ferien skal jeg bare ordne dette og dette». Og vi havner lett der at de siste dagene av ferien blir små arbeidsdager fordi vi «bare» skal avtale sorgsamtale. Så må vi «bare» ta en telefon med kontoret for å ordne det praktiske til denne gravferden. Så, når kontoret hadde oss på tråden, så ville de «bare» nevne et eller annet sånn at vi vet det. Og brått så er ferietiden avkortet med både gleder og bekymringer som hører jobben til.

Resten av året er arbeidstid den viktigste grensen mellom arbeid og fritid. Å ha et tydelig skille mellom arbeid og fritid står ikke i konflikt med å ha et betydningsfullt yrke. Tvert imot. Nettopp fordi vi har betydningsfulle yrker. Nettopp fordi vi på jobb møter mennesker i glede og sorg, som er avhengig av vår kompetanse og innsats, så er det viktig at vi har hvilt nok når vi skal på jobb. Å sette grenser rundt sitt eget arbeid er ikke luksus, det handler om å være profesjonell.

Å respektere skillet mellom arbeid og hvile for seg selv og andre, handler dypest sett om omsorg. Vi trenger dette skillet. Det er helsefremmende. Vi selv, og menneskene rundt oss, både på jobb og privat trenger dette skillet. Det handler om å skape et samfunn og en arbeidsplass som er inkluderende, og som gjør at vi har krefter og overskudd når vi faktisk skal være på jobb. En sliten prest er en mye dårligere prest enn en uthvilt prest.

Som mennesker står vi også i andre viktige relasjoner enn de som er knyttet til jobben. Familie, venner, nabolag og frivillige organisasjoner er eksempler på slike relasjoner. Det gode samfunn bygger vi ikke bare på jobben, men også ved å være tilgjengelig og aktive i disse relasjonene. Du trengs ikke bare som prest, men også som familiemedlem, venn og engasjert borger. Rommet for dette engasjementet skapes når vi med god samvittighet legger fra oss jobben, og fullt og helt kan være til stede i disse relasjonene.

Og så må du ta vare på deg selv. Som menneske og profesjonsutøver har vi også et ansvar for det. Det er lett å hente applaus for å jobbe mye, og gjøre mye for andre både på jobb og privat. Men husk at du er den nærmeste til å kjenne dine behov. Skal du elske andre som deg selv, så må du også elske deg selv.

Så gode kolleger! Gjør deg selv og verden den tjenesten å ta deg en ordentlig ferie, der du finner hvile og nye krefter.

God sommer!