Foto: Brooke Lark on Unsplash

Foto: Brooke Lark on Unsplash

Leders påskehilsen

Vi lever midt i en ganske underlig hverdag. Arbeidshverdagen er for de aller fleste av dere nokså forandret. Vi lever med begrensninger både privat og på jobb som vi aldri har hatt før i min levetid. Mange er bekymret, noen er redde og ganske mange synes dette begynner å bli slitsomt.

Påsken er ikke avlyst

Nå nærmer påsken seg. Påsken er ikke avlyst, selv om mange i Norge må feire påske på en annen måte enn de pleier. Kirkene er stengt, hyttefeltene skal være ubebodd, og det er vanskelig å samle gode venner eller storfamilien rundt seg. Det gjøres et viktig arbeid i hele Kirke-Norge for å finne nye måter å formidle påskens budskap. Det er bra. Midt oppi alt det kreative tenker jeg at det også ligger en sterk formidling av kristne verdier i det å være lojal mot de retningslinjene som nå gis oss av offentlige myndigheter. For denne samfunnsdugnadens begrunnelse er nestekjærlighet. Vi lever alle med offer, forsakelser og begrensninger fordi vi vil beskytte de som dette viruset kan koste livet. I et slikt perspektiv er den stengte kirkedøren også et vitnesbyrd om kristen nestekjærlighet. Det samme gjelder for de begrensingene vi er nødt til å ha for de kirkelige handlingene.

Ikke en skjønnhetskonkurranse

Positivt sett har denne koronakrisen ført til en stor kreativitet på digitale flater både i kirken, kristne organisasjoner og ellers. På kort tid har mange lært seg nye verktøy som man aldri hadde brukt før. Den diakonale kreativiteten virker også til å være stor. Det ringes trolig langt flere telefoner fra Den norske kirke og diakonale organisasjoner i disse dager enn på de normale hverdagene. Og jeg vet mange prester bærer mennesker fram for Gud i bønn, i tråd med sitt ordinasjonsløfte.  Å be krever ingen ny kompetanse av presteskapet, men fraværet av annen aktivitet kan gi mer tid til bønn. Alt dette er veldig bra. Jeg er helt sikker på at dette gjør at vi oppdager arbeidsformer som vil fornye arbeidet vårt også når denne krisen er over.

Kirkerådets direktør og preses henvendte seg i et YouTube-møte til alle ansatte i rettssubjektet Den norske kirke. I dette møtet sa Kirkerådets direktør: «Ta hånd om egen familie og de som står deg nær, tilpass jobbinga til det som er mulig». Dette er et viktig og omsorgsfullt budskap fra en arbeidsgiver. Det er veldig bra med den kreativiteten og innsatsviljen vi ser rundt om i Kirke-Norge, men våre personlige og familiære forutsetninger er veldig ulike. Derfor er jeg opptatt av at vi minner hverandre på at dette ikke er en skjønnhetskonkurranse som prester eller menigheter skal vinne. Det å holde seg frisk og ta vare på sine nærmeste er den viktigste jobben nå, så må det andre komme i tillegg.

En røst for nestekjærlighet

Foreløpig er Norge stengt til over påske. Alle signaler fra offentlige myndigheter tyder på at vi kommer til å leve med betydelige begrensninger enda lenger. Flere vil bli syke, flere vil bli bekymret for helse og økonomi, flere vil bli redde og flere vil kjenne på at den relative isoleringen vil bli mer krevende. Jeg tror stadig flere vil kjenne på utålmodighet, irritasjon og kjedsomhet. Viljen til å bidra i samfunnsdugnaden vil bli utfordret jo lengre den varer. I dette tenker jeg at kirken har en viktig rolle som en røst for nestekjærlighet, for nødvendige forsakelser og for tålmodighet. Jeg tror vi har en oppgave i det å henvende oss ikke bare til de som er ensomme og redde, men også de som er rastløse.

Til sist minner jeg om at Presteforeningen er her for deg. Vår viktigste jobb nå er å ta vare på våre medlemmer i denne underlige tiden.

Med ønske om Guds fred. Jeg har dere med meg i mine bønner.

Relaterte artikler

Arbeidstakerforhold og medbestemmelse i koronatider

- Vi som arbeidstakere skal være fleksible. Samtidig forventer vi også en arbeidsgiver som bruker medbestemmelsen aktivt, og lytter til de tillitsvalgte og verneombudene, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

More-button

Korona-virus. Arbeidstakerrelaterte spørsmål

SIST OPPDATERT 12. november. Her kan du lese om dine rettigheter og plikter som arbeidstaker ved situasjoner knyttet til koronaviruset. Presteforeningen oppfordrer til å oppsøke og følge informasjon og råd fra helsemyndigheter og arbeidsgiver.

More-button

Felles uttalelse fra partene i KA om koronapandemien

KA og arbeidstakerorganisasjonene følger situasjonen nøye og har tett dialog for å finne løsninger på utfordringene som våre medlemmer – alle ansatte, alle kirkelige organer og øvrige virksomheter tilknyttet KA nå står i. Her kan du lese en felles uttalelse fra partene.

More-button

Koronabudskap fra Presteforeningens leder til medlemmene (16.3.20)

- Mange av dere, jeg vil tro de fleste, opplever at arbeidshverdagen snus på hodet. Man får nye oppgaver, og arbeidsplaner må legges til side. De tillitsvalgte har en viktig rolle i denne situasjonen, sier leder Martin Enstad i denne hilsenen til Presteforeningens medlemmer.

More-button

Emneknagger

Korona