Forsiden < PF mener < Nett-innlegg

Nett-innlegg

Sammen i endring: Leders tale ved åpning av Generalforsamlingen 2018

Gode kolleger! Vi har en arbeidshverdag preget av endring.  Vi har store endringer bak oss, og store endringer foran oss. Noen endringer er påført[...]
Les mer

Respekter kirkeasylet!

Denne resolusjonen ble  enstemmig vedtatt av generalforsamlingen 14.mars 2018 Respekter kirkeasylet! Kirkeasyl har lange og dype historiske røtter[...]
Les mer

Nettleder: Presteforeningen satser på lokale tillitsvalgte

Generalforsamlingen er over, og Presteforeningen har fått en ny strategi- og handlingsplan for de kommende tre årene. Foran oss ligger en spennende[...]
Les mer

Tilfreds med ny beredskapsavtale

– Presteforeningen er fornøyd med at beredskapsordningen blir tilført drøyt 9 millioner kroner. Så lenge Den norske kirke fortsatt har[...]
Les mer

Færre prester, svekket folkekirke

– Dette budsjettet vil føre til færre prester i Den norske kirke. Det er beklagelig og svekker folkekirkens tilstedeværelse i hele landet.[...]
Les mer

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Presteforeningens leder, Martin Enstad, gleder seg over fortsatt lovfesting av prestetjeneste i alle sokn, når Kulturdepartementet nå har sendt[...]
Les mer

Kirkemøtet åpner for forsøk med kirkeordningen

Presteforeningens leder, Martin Enstad slår etter Kirkemøtet 2017 fast at det er åpnet for forsøk i jakten på framtidens kirkeordning. – Vi i[...]
Les mer

Presten som rekrutteringsagent

1. februar ble det åpnet for søknader til universiteter og høgskoler. Ungdommer skal velge fremtidsyrke. Selv for studenter som er aktive i en[...]
Les mer

Helhetlig lov – alternative finansieringsmodeller

I arbeidet med en helhetlig lov for tros- og livssynsamfunn vil spørsmålet om finansiering av Den norske kirke og andre tros- og livssynsamfunn bli[...]
Les mer

Kritisk budsjettforslag

100 stillinger kan bli borte dersom regjeringens budsjettforslag for Den norske kirke blir vedtatt. Les Martin Enstads høringssvar til Kirke[...]
Les mer