#bliminkollega

Hvor mange prester, diakoner, kateketer, kirkemusikere og andre kirkeansatte er du venn med i sosiale medier? Det oppdaget du kanskje da det i forbindelse med streiken ble satt i gang en positiv kampanje der kollegene delte bilder fra sin arbeidshverdag og fortalte om noe av det de opplever som meningsfullt med å jobbe i kirken.

Gjennom kampanjen #bliminkollega løftet vi sammen fram gleden og stoltheten av å jobbe i Den norske kirke. Vi viste fram kirken som en meningsfull og faglig spennende arbeidsplass.

Hovedmålet var å inspirere flere til å søke seg til kirkelig arbeid, og en positiv bieffekt var hvordan alle bildene og tekstene minte oss som allerede jobber i kirken på alt det som gjør kirken til et godt sted å jobbe.

#bliminkollega ble et lyspunkt i en ellers krevende tid.

Sammen har vi laget rekrutteringsmateriell!

Dere som står i tjenesten til daglig kom med bildene og fortellingene. Disse finnes fortsatt når man søker på #bliminkollega i sosiale medier. Det kan være fint å huske på når du snakker med ungdom og andre om å jobbe i kirken.

Og nå har vi laget en trykksak som PFs medlemmer kan bestille. Vi har gått sammen med Fagforbundet teoLOgene, Diakonforbundet, KUFO og Creo og samlet noen av fortellingene i et lite hefte.

Presteforeningen har noen hundre eksemplarer av heftet som det er mulig å bestille med tanke på utdeling. Ta kontakt med sekretariatet!

Alle bilder og tekster som er tatt med i heftet er etter avtale med bidragsyter.