Forsiden < Rapporter fra Presteforeningens fagavdeling

Rapporter fra Presteforeningens fagavdeling

I 2016 startet Presteforeningen opp en ny serie: Rapporter fra Presteforeningens fagavdeling vil bringe rapporter fra forsknings-, utviklings- og utredningsarbeid som fagavdelingen står for eller er involvert i og som springer ut av Presteforeningens faglige engasjement som profesjonsforening. Serien redigeres av Presteforeningens fagavdeling.

Rapporter fra Presteforeningens fagavdeling

2016:1 Per Kristian Aschim, Lars Johan Danbolt og Hans Stifoss-Hanssen: ABV for trosopplæringsmedarbeidere i stabskontekster, september 2016 (utgitt med støtte fra Trosopplæringsreformen «Størst av alt»)