Spesialprest i livssynsåpent samfunn – ny bok i Presteforeningens studiebibliotek

Presteforeningens studiebibliotek vokser. Siste tilskudd er boka Spesialprest i livssynsåpent samfunn redigert av Presteforeningens fagsjef Per Kristian Aschim sammen med førsteamanuensis Halvard Johannessen fra Det teologiske fakultet. Dette er nummer 53 i studiebiblioteket, som ble påbegynt i 1975.

Boka kom ut på Cappelen Damm Akademisk like før jul. Den er å få i gratis digital utgave, men kan også bestilles i fysisk form som print-on-demand.

Fra presentasjonen av boka

Det livssynsåpne samfunnet endrer rammevilkårene for prestetjenesten i samfunnsinstitusjoner som helsevesenet, kriminalomsorgen, Forsvaret og universiteter og høyskoler. Både presterollen og prestenes selvforståelse påvirkes i spennet mellom to oppdragsgivere: Kirken på den ene siden, og på den andre siden de samfunnsinstitusjonene der prestene gjør tjeneste til beste for innlagte, innsatte, innrullerte og innskrevne, ansatte og pårørende.

Hvordan arbeider prester på livssynsåpne institusjoner? Hvordan kan teologien være en ressurs for prestetjeneste og for institusjoner i en ny og pluralistisk kultursituasjon? Hva er forholdet mellom prestetjeneste og livssyns- og omsorgstjeneste? Slike spørsmål er utgangspunktet for denne boka. Spesialprest i livssynsåpent samfunn utvikler ny kunnskap på et fagfelt som forsøker å holde tritt med en rask utvikling i praksisfeltet, og gir både historiske, teoretiske og erfaringsbaserte bidrag til forståelse.

Boka inngår i Presteforeningens studiebibliotek som nummer 53.

Religionsfag Profil er en serie fra Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag ved Høgskulen i Volda. Boka er nr. 47 i serien.

Fra videreutdanningskurs til bok

Boka er et resultat av videreutdanningskurset for spesialprester som ble holdt i 2020-2021. De aller fleste artiklene er enten bearbeidede foredrag fra kurset, eller bearbeidede studentoppgaver. Kurset ble til etter ønske fra Presteforeningens fagutvalg for prester i helsesektor, for prester i kriminalomsorgen og for studentprester.

I arbeidet med planlegging av videreutdanningskurset så vi et stort behov for fagutvikling for å holde følge med en rask utvikling på praksisfeltet. Underveis i arbeidet med boka kom også Kirkerådets utredningsarbeid om «Kirkelig tjeneste i samfunnsinstitusjoner», og Kirkemøtets behandling av saken «Kirkens tjeneste i samfunnsinstitusjoner» (KM 8/23)

En ny utgave av kurset Spesialprest i livssynsåpent samfunn starter opp 29. januar ved Det teologiske fakultet.

Både Den norske kirke og andre aktører arbeider med hvordan prestetjeneste og tros- og livssynstjeneste i offentlige institusjoner kan utvikles for å leve opp til visjonen om et livssynsåpent samfunn. Boka gir aktuelle faglige bidrag til dette arbeidet.

Boklansering 29. januar

Det blir lansering av boka med hilsener og panelsamtale mandag 29. januar kl. 16.30-18.30 på Teologisk bibliotek, Domus Theologica, Blindernveien 9. Boka blir presentert av redaktørene, Per Kristian Aschim og Halvard Johannessen. I panelsamtalen deltar Rania Al-Nahi, muslimsk samtalepartner i preste- og samtaletjenesten ved Ahus og Lovisenberg diakonale sykehus, Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke, Anne Anita Lillebø, studentprest og medlem i arbeidsgruppa for livssynsåpent samtalestenter ved UiO og Kaia Rønsdal, førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet og programleder for Masterprogrammet i lederskap, etikk og samtalepraksis.

Enkel servering fra kl. 16.30. Programmet starter kl. 17.00.

MF KOM-lunsj 15. februar

Boka vil bli presentert i et kortere format på MF KOM-lunsj torsdag 15. februar kl. 11.30-12.00. Redaktørene Per Kristian Aschim og Halvard Johannessen presenterer. Dette skjer på MF, Gydas vei 4.