Ledelse i folkekirken (2011)

Utredningen «Ledelse i folkekirken» ble utarbeidet i 2011 av en arbeidsgruppe nedsatt av Presteforeningen.

Heftet er nr. 49 i Presteforeningens studiebibliotek.

Dokumenter

Ledelse i folkekirken (PF studiebibliotek nr. 49), 2011 En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Presteforeningen