Boklansering: Samklang. Det gamle testamentet i Den norske kirkes prekener

Terje Stordalen (ansvarlig red.), Anders Aschim, Kåre Berge, Knut Holter, Kristin Joachimsen og Marta Høyland Lavik: Samklang. Det gamle testamentet i Den norske kirkes prekener, Verbum 2023

Norsk Gammeltestamentlig Selskap og Presteforeningen inviterer til boklansering

Mandag 27. november kl. 13 – 15
Kirkens hus, Rådhusgata 1, Oslo
Møterom Agder / Bjørgvin

I gudstjenesten klinger ulike tekster sammen. Tekster fra Det gamle testamentet kan oppleves som fremmede eller vanskelige, men de kan også åpne og utvide. Denne boken bidrar til prekenforberedelser ved å vise hvordan vi kan lese og bruke tekster fra GT i kirken. Den kan også egne seg for studenter og interesserte bibellesere.

Boken har faglige artikler og tekstrefleksjoner som løfter opp tekstenes historie og gir eksempler på hvordan de kan gjøres relevante i vår tid.

Samklang er en del av et prosjekt på oppdrag fra Kirkerådet, ledet av Norsk Gammeltestamentlig Selskap i samarbeid med Presteforeningen. Antologien gis ut av Verbum.

Fra programmet

Det blir enkle forfriskninger og anledning til å stille spørsmål eller gi kommentarer til presentasjonene.

Eventuelle spørsmål kan rettes til NGTS v/leder Terje Stordalen
(terje.stordalen@teologi.uio).

Boka er nr. 52 i Presteforeningens studiebibliotek.

Det er utarbeidet et eget studieopplegg til bruk i arbeidsfellesskapet (prostiet) knyttet til boka:
Studieopplegg for lokallag 1/2023: Bruk av det gamle testamente i prekener.

Flyer boklansering Samklang

Samklang - fra Verbum forlags nettside

Bruk av det gamle testamente i prekener - Studieopplegg for lokallag 1/2023