Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Ny rapport: Med Landstad og Blix gjennom bokåret 2019

Presteforeningen har markert bokåret 2019 med en månedlig serie med «Månedens Landstad og Blix». Hver måned har salmer av Blix og Landstad blitt publisert i originalens tekstform, og med korte innledninger ved fagsjef Per Kristian Aschim. Her får du alle salmene fra hele året samlet. Tekstene presenteres med undertittelen «Hymnologiske smuler», lånt fra en artikkelserie av salmehistorikeren og biskopen Johannes Nilssøn Skaar på 1870-tallet, og inneholder henvisninger til Nytt norsk salmeleksikon, og til salmebøkene der salmene har vært trykt opp igjennom.

Rapporten innledes med en artikkel som sto som inngang til bokåret på prest.no. Den tar for seg fem bøker som preget folket. Få bøker har vært mer utbredt enn salmebok, katekisme, Bibelen og bibelhistorieboka. Liturgien nedfelt i liturgiboka har møtt folket regelmessig.

Som bonusspor får du jubileumsforedraget holdt på 150-årsdagen for autorisasjonen av M.B. Landstads Kirkesalmebog 16. oktober 2019 på Litteraturhuset i Oslo.