Emneknagg: Lønnsoppgjør

Lønnsoppgjøret 2024: Enighet i kirken

Hovedtariffoppgjøret i kirken ble avsluttet 13. juni og gir en samlet økonomisk ramme på 5,2 prosent. – Vi er fornøyd med å ha sikret reallønssvekst for våre medlemmer, sier Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas.

KategorierAktuelt
EmneknaggerLønnsoppgjør
More-button

Støtt streiken i staten!

Unio og Akademikerne har gått til streik i staten, etter at mekling i årets tariffoppgjør ikke førte fram. Av Presteforeningens medlemmer er bare 26 ansatt i staten, men vi oppfordrer alle medlemmer til å støtte streiken.

KategorierAktuelt
More-button

Hovedtariffoppgjøret 2024

For de fleste av Presteforeningens medlemmer vil årets lønnsforhandlinger foregå i juni. De overordnede kravene er klar reallønnsvekst og lønn som bidrar til å rekruttere og beholde prester.

KategorierAktuelt
EmneknaggerLønnsoppgjør
More-button

Lønnsoppgjøret i kirken starter nå

- Årets lønnsoppgjør i kirken er viktig både for å sikre rekruttering og for å motivere de ansatte som står foran omorganisering og endring, sier forhandlingsleder Gun Hafsaas i Unio KA. Forhandlingene startet 27. september.

KategorierAktuelt
EmneknaggerLønnsoppgjør
More-button

Enighet i lønnsoppgjøret i KA

Mellomoppgjøret i kirken ble avsluttet med enighet ved midnatt mandag. Oppgjøret fikk en total økonomisk ramme på 2,82 %. Hvordan de økonomiske elementene ble fordelt og hva den enkeltes lønnsøkning blir er noe ulikt for fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke. Les mer her.

KategorierAktuelt
EmneknaggerLønnsoppgjør
More-button