Rapport fra partssammensatt utvalg om tilleggslønn er klar

Partene har siden april 2021 jobbet med å finne felles tilleggslønnssatser for ansatte i Den norske kirke. I rapporten presenterer partene hver sin skisse til mulige satser ettersom utvalget ikke ble enige om et felles forslag. Arbeidet sendes nå videre til forhandlingsutvalgene og blir gjenstand for forhandling i hovedoppgjøret, som begynner 27. september 2022.