Unio KAs forhandlinsgleder og Presteforeningens egen forhandlingssjef, Gun Hafsaas. Foto: Presteforeningen

Lønnsoppgjøret 2022

Det nærmer seg oppstart i lønnsoppgjørene for 2022.

I tariffområde KA er det Presteforeningens nye forhandlingssjef Gun Hafsaas som leder forhandlingene på vegne av de 6 Unio-forbundene som har medlemmer i tariffområdet. 

– I KA forventer vi et resultat på minst samme nivå som sammenliknbare tariffområder. Dette henger blant annet sammen med de rekrutteringsutfordringene vi ser for utdanningsgruppene i kirken. Det er viktig at kirkelig sektor holder tritt med lønnsutviklingen i offentlig sektor, påpeker hun.

Hafsaas sier videre at årets tariffoppgjør vil bære preg av meklingsløsningen etter 2020-oppgjøret. Der ble partene enige om å sette ned to partssammensatte utvalg som jobber med et mer enhetlig lønnssystem i KA. Hun konkluderer med å understreke at for Unio-forbundene er det avgjørende at en eventuell harmonisering ikke svekker dagens lønnsnivå, og at den sikrer en god lønnsutvikling framover.

Forhandlingene i tariffområde KA er foreløpig planlagt til slutten av juni, etter at de største offentlige tariffområdene (spesielt KS og stat) er avsluttet.