Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas. (Foto Helene Moe Slinning)

Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas. (Foto Helene Moe Slinning)

Årets lønnsoppgjør i kirken: – Må sikre rekruttering

– Den norske kirke har et rekrutteringsproblem. Lønn må brukes som virkemiddel for å sikre at kirken både kan rekruttere og beholde ansatte med høyere utdanning, sier Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas.

Årets lønnsforhandlinger mellom fagforeningene i Den norske kirke og Hovedorganisasjonen KA vil bli gjennomført torsdag 15. juni. Fagforeningene hadde frist til å sende inn sine krav mandag 12. juni.

– I dette mellomoppgjøret leverer Unio KA krav som tar utgangspunkt både i den økonomiske situasjonen våre medlemmer står i og de utfordringene kirken har når det gjelder å fylle stillinger som krever høyere utdannelse, sier Gun Hafsaas. Hun leder forhandlingene på vegne av de 7 forbundene som utgjør Unio KA.

– Mange av de yrkesgruppene vi representerer, er etterspurte arbeidstakere for kommunal, statlig og frivillig sektor. Dessverre har lønnsutviklingen i kirken sakket akterut over flere år. Hvis Den norske kirke ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for ansatte med høyere utdanning, må arbeidsgiver nå vise vilje til å bruke lønn som virkemiddel, sier hun.

Lønnsoppgjøret i kirken omfatter ansatte i fellesrådene og prester ansatt i rettssubjektet Den norske kirke.

Fellesrådene

– For flere stillinger i fellesrådene kan vi ikke lenger si at de har lønnsvilkår på samme nivå som kommunal sektor. Dette gjelder spesielt for stillinger med krav om høy utdanning og lang ansiennitet. Vi vil derfor prioritere disse stillingene i årets mellomoppgjør, sier Hafsaas.

Prestemangel i hele landet

I rettssubjektet Den norske kirke er problemet med å rekruttere prester blitt en utfordring som merkes i hele landet, og ikke bare i distriktene.

– Vi har innrettet våre krav for å svare på denne utfordringen og mener at det i årets mellomoppgjør bør gis sentrale, prosentvise tillegg, sier Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas.

Unio KA

Under paraplyen Unio KA samarbeider Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet og Norsk Fysioterapeutforbund om forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen KA. I tillegg samarbeider Unio KA med det frittstående Kirkelig undervisningsforbund.

Kategorier

Aktuelt