Unio på Chateau Neuf (Foto Stig Weston)

Unio på Chateau Neuf (Foto Stig Weston)

Støtt streiken i staten!

Unio og Akademikerne har gått til streik i staten, etter at mekling i årets tariffoppgjør ikke førte fram. Av Presteforeningens medlemmer er bare 26 ansatt i staten, men vi oppfordrer alle medlemmer til å støtte streiken.

Presteforeningen er medlem av hovedorganisasjonen Unio, og er derfor også del i streiken og støtter opp om den.

De fleste av Presteforeningens 26 medlemmer ansatt i staten underviser ved universiteter og høyskoler, mens andre har administrative stillinger i departement og etater eller jobber som feltprester i Forsvaret.

Høyere utdanning må verdsettes

Streiken i staten handler om statens manglende vilje til å verdsette ansatte med høyere utdanning. Unio er i streik for å forsvare tariffavtalen til våre medlemmer. For to år siden inngikk Unio og Akademikerne en tariffavtale med staten som var bra for statsansatte med høyere utdanning. 

Nå vil staten tvinge Unio og Akademikerne over på en tariffavtale vi ikke ønsker, og uten å utrede konsekvensene først. Dette oppleves udemokratisk og svært ugreit.

Prinsipielt viktig streik

Selv om streiken er begrenset til statlig tariffområde, er den prinsipielt og politisk sett viktig også for andre tariffområder. Det handler om verdsetting av høyere utdanning i offentlig sektor og tilstøtende områder.

I kirken har vi forventninger om lønn for våre medlemmer på nivå med ansatte i stat og kommune med tilsvarende utdanningsnivå og liknende ansvarsområder. Som medlem i PF er du derfor oppfordret til å vise din støtte til streiken og de streikende.

Slik viser du støtte

Kategorier

Aktuelt