Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas. (Foto: Helene Moe Slinning)

Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas. (Foto: Helene Moe Slinning)

Hovedtariffoppgjøret 2024: Kirken må bruke lønn som virkemiddel

– Våre medlemmer har utdanning og kompetanse som Den norske kirke er helt avhengig av for å fylle sin rolle i samfunnet. Vi er svært bekymret for lønnsforskjellene som har oppstått mellom kirken og andre tariffområder der våre medlemmer er etterspurt, sier Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas.

– Kirken må nå vise vilje til å bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde ansatte med høyere utdanning og høy kirkefaglig kompetanse. Dette blir et sentralt punkt for oss i årets tariffoppgjør, sier hun.

Årets lønnsforhandlinger mellom fagforeningene i Den norske kirke og Hovedorganisasjonen KA starter tirsdag 11. juni, og det er satt av to dager til forhandlingene.

Etter- og videreutdanning

Årets lønnsoppgjør er et hovedtariffoppgjør og omfatter derfor i tillegg til økonomiske krav også endringer i hovedtariffavtalen for virksomheter i Den norske kirke.

– Vi vil i årets oppgjør fremme krav for å bedre mulighetene for etter- og videreutdanning for ansatte i Den norske kirke, blant annet gjennom permisjonsordningene. Spesielt viktig er det å gjøre noe med disse ordningene for de av Unios medlemmer som er ansatt i fellesråd og menighetsråd, sier Unio KAs forhandlingsleder.

Endringer i prestenes lønnssystem

Unio-forbundene i tariffområde KA går i år til forhandlingsbordet med krav om strukturelle endringer i prestenes lønnssystem i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk).

– Våre krav til endringer i lønnssystemet er utformet for å styrke rekrutteringen av prester til kirken, og vi ønsker samtidig å bidra til en forenkling av avtaleverket, sier Gun Hafsaas.

Vi legger særlig vekt på endringer som kan bidra til å løfte lønnsnivået for unge nyutdannete prester.

Krever reallønnsvekst

På vegne av de ansatte i kirken som er organisert i et Unio-forbund, vil forhandlingsleder Gun Hafsaas kreve et lønnsoppgjør som sikrer klar reallønnsvekst og bidrar til å redusere lønnsgapet til kommunal og privat sektor.

Som forhandlingsleder for Unio KA representerer hun Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet og Norsk Fysioterapiforbund. Unio KA samarbeider i tillegg med frittstående Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO).

Kategorier

Aktuelt

Emneknagger

Lønnsoppgjør