Hovedtariffoppgjøret 2024

For de fleste av Presteforeningens medlemmer vil årets lønnsforhandlinger foregå i juni. De overordnede kravene er klar reallønnsvekst og lønn som bidrar til å rekruttere og beholde prester.

Årets lønnsoppgjør er et hovedtariffoppgjør. Det betyr at både lønn og hovedtariffavtalenes tekst er forhandlingstema.

Presteforeningen er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio og forhandler sammen med andre Unio-forbund innenfor de ulike tariffområdene.

I tariffområdet KA, som dekker kirken, er det Presteforeningens forhandlingssjef Gun Hafsaas som leder forhandlingene for Unio.

Overordnede tariffkrav

Gjennom Unio har Presteforeningen overordnede tariffkrav med inn i alle våre forhandlinger i år:

Se Unios tariffpolitiske uttalelse 2024 her.

Nedenfor finner du status for lønnsoppgjøret per utgangen av mai for de tariffområdene der Presteforeningen har medlemmer.

Den norske kirke – tariffområde KA

Den norske kirke, samt noen kristne organisasjoner har tariffavtale med KA.

Hovedtariffavtalen for Den norske kirke har forhandlingsfrist 12. juni. Presteforeningen forhandler sammen med de andre Unio-forbundene, Utdanningsforbundet, Diakonforbundet, Forskerforbundet, Akademikerforbundet og Norsk sykepleierforbund. Det vil komme mer informasjon om våre viktigste, overordnete krav til arbeidsgiver ved oppstart av forhandlingene.

Forhandlingsfrist for hovedtariffavtalen som gjelder for organisasjoner som ikke er en del av Den norske kirke har forhandlingsfrist 18. juni.

Tariffområde Spekter

I tariffområdet Spekter finner vi alle de offentlige sykehusene. Sykehusprestene som er ansatt på disse, er omfattet av det som blir avtalt her.

Overordnede tariffbestemmelser er ferdig forhandlet. Man ble blant annet enig om at arbeidsgiver årlig skal ta initiativ til en dialog-/lønnssamtale med den enkelte arbeidstaker. Den ansette kan også be om at arbeidsgiver skal informere om grunnlaget lønnstillegg som er gitt.

Våre tillitsvalgte i helseforetakene forhandler i perioden fram til 7. juni om lokale bestemmelser i de såkalte B-delsavtalene. Her skal de blant annet bli enig om hvilke lønnstillegg som skal gis. Det endelige resultatet vil bli offentliggjort rundt midten av juni.

Tariffområde Virke-HUK

I tariffområde Virke-HUK finner vi Sjømannskirken. Presteforeningen har også medlemmer i andre virksomheter i Virke – HUK som private/ideelle helseforetak og private høgskoler.

Forhandlingsfrist er planlagt 19. juni, med ekstra 13. september.

Staten

I staten har Presteforeningen flest medlemmer i universiteter og høgskoler. Vi har også en del medlemmer i Forsvaret. I tillegg har vi medlemmer som jobber i ulike deler av statsforvaltningen.

Det ble brudd i forhandlingene mellom alle hovedsammenslutningene og staten, og mekling førte ikke frem for Unio og Akademikerne. Fredag 24. mai gikk Unio sammen med Akademikerne ut i streik i staten. Les mer på Unios hjemmeside.

KS og Oslo kommune

Presteforeningen har noen medlemmer ansatt i kommunene.

LO, Unio og YS kom til enighet med KS natt til 1. mai.

For Unios grupper er det avtalt sentrale tillegg på mellom 22.000 og 37.000 kroner med virkning fra 1. mai. Ny garantilønn justeres tilsvarende.

I tillegg til de sentrale tilleggene er det avtalt en lokal pott fra 1. oktober 2024 som utgjør 1,1 prosent av ramma.

Oslo kommune er et eget tariffområde. Det ble brudd i forhandlingene mellom alle fagforeningene, frist for mekling er 23. mai. Du vil finne informasjon om resultatet her på unio.no.

Kategorier

Aktuelt

Emneknagger

Lønnsoppgjør