Forsiden < Emneknagg (Liturgi)

Liturgi

Gudstjeneste og kirkelige handlinger

Les mer

Konferanserapport: Den store salmereisen 2018

Les mer

Konferanserapport: Liturgisk pilegrimsreise – Leitourgia 2018 i Tønsberg

Les mer

Konferanserapport: Religiøs helbredelse i dag

Les mer

Kirkerådet med e-bok om liturgiske klær

Les mer

Stipendutlysning – konferansestipender høsten 2018

Les mer

Seminar on the road: Salmereisen 2018, 21.-25. mai

Les mer

Høringsuttalelse: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Les mer

Masteroppgave om salmebruk og liturgi i gravferder i Den norske kirke

Les mer

Bokomtale: Ny økumenisk tidebønnbok

Les mer