Informasjon om liturgiske bøker mv

Kirkerådet har lagt ut informasjon om de nye liturgiske bøkene for prester og kirkemusikere som kommer i november. Informasjonen ligger på Kirkebakken (intranett). Der er det også informasjon om arbeide med å justere lokal grunnordning.

Kirkerådet melder at

«Alle menigheter skal fastsette en justert lokal gudstjenesteordning. Der ordningen er  innenfor vedtaket i Kirkemøtet, skal denne kun sendes til orientering for biskopen. Der den er utenfor Kirkemøtets vedtak, må menigheten søke om godkjenning fra biskopen. Kirkerådet har utarbeidet ressurser til hjelp for menighetenes arbeide med dette, og det finnes på www.kirken.no. Der er det også lagt ut aktuell informasjon om de nye liturgiske bøkene for prester og kirkemusikere, som kommer i november.»

Den justerte ordningen for hovedgudstjenesten finner du i liturgisamlingen på kirken.no.

De liturgiske bøkene og hovedgudstjenesten (kirkebakken intranett, innlogging)