Arctic Liturgy – Leitourgia 2021, Skalholt, Island 1.-4. november

Det nordiske liturgiske nettverket Leitourgia inviterer til årskonferanse 2021 på Skálholt i Island fra 1. – 5. november.
Samlingen er lagt til Islands historiske bispesete på Skálholt som i dag tjener som Den evangeliske-lutherske kirkes konferansesenter.

Tema for konferansen er: Arctic Liturgy – today and tomorrow / Arktisk liturgi – i dag og i morgen.

Foredragsholdere:

Marion Grau, Norge: Professor i systematisk theology, økumenikk and missiologi.

Sólveig Anna Bóasdóttir, Island: Professor i teologisk etikk.

Sigríður Guðmarsdóttir; Island, Førsteamanuensis i praktisk teologi.

Påmelding er åpen 15. august til 1. oktober.

Konferanseprisen er SEK 4870,- eller 4550,- (to alternativer). Reise kommer i tillegg.

For program og påmelding følg lenken nedenfor (tekst på engelsk selv om nettsiden er Islandsk). Du kan også sjekke ut Leituorgias facebook-gruppe.

Leitourgia 1.-4. november 2021 Skálholt (Skálholts nettside)