Forsiden < Høringsuttalelse: Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester

Høringsuttalelse: Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester

Foto: Kristianne Marøy

Presteforeningens sentralstyre avga 23. juni 2019 høringsuttalelse til Kirkerådet om Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester.

Se lenken nedenfor for å lese høringsuttalelsen.